Webb-sända gudstjänster

12 juni, 2020

Livesändningar från Missionsprovinsen

Evangelisk Luthersk församling Umeå
Sakeuskyrkan ELF, Umeå
kl 11Sänder via YoutubeTill sändningen!
Immanuelförsamlingen
Immaneulkyrkan, Göteborg
kl 11Sänder via YoutubeTill sändningen!
Johannes församling
Borås
kl 10Sänder via YoutubeTill sändningen!
Mariakyrkans församling
Mariakyrkan, Uddevalla
kl 10Sänder via YoutubeTill sändningen!
S:t Johannes församling
Gratia Dei, Kristianstad
kl 11Sänder via FacebookTill sändningen!
Sankt Markus
Lund
kl 11Sänder via YoutubeTill sändningen!

– Tankar i coronatider –

Under många år var den som ville fira gudstjänst men av olika skäl inte kunde ta sig till kyrkan hänvisad till SVT:s gudstjänstutbud. Med tiden har TV-gudstjänsterna inte bara tappat i andlig halt utan också blivit förinspelade och kraftigt redigerade. På senare år har dock billig teknik och tillgången till internet lett till nya möjligheter. I och med coronapandemin finns det nu en stor mängd alternativ att välja bland.

Även inom Missionsprovinsen har flera församlingar börjat direktsända via YouTube eller Facebook. Att följa en gudstjänst via datorn där hemma kan förstås inte på långt när ersätta att delta på plats. Men för den som på grund av sjukdom, eller som tillhörande riskgrupp, stannat hemma har det blivit något mycket positivt. Detta inte minst om man på så sätt kan fortsätta att följa och känna samhörighet med sin egen församling.

Glädjande nog tycks det, enligt olika vittnesbörd, som att en del som vanligtvis sällan eller aldrig firar gudstjänst har följt sändningarna. Därmed kan vi se hur det har öppnats vägar för Guds ord in i olika människors hem. Detta är verkligen något att tacka Gud för, samtidigt som vi ber om att Ordet ska få slå rot och bära bestående frukt i en levande tro på Jesus.

Kanske är sändningarna ett bra sätt för människor att lära känna Missionsprovinsen på avstånd. Förhoppningsvis har de känt igen sig i en god liturgi och hört biblisk förkunnelse. Man får dock inte se hela församlingen som är på plats eftersom vi endast kan filma dem som tjänstgör. Detta för att gudstjänstdeltagare ska kunna känna trygghet i att de inte filmas när de kommer till kyrkan och för att personuppgiftslagen måste följas.

Kanske är sändningarna ett bra sätt för människor att lära känna Missionsprovinsen på avstånd. Förhoppningsvis har de känt igen sig i en god liturgi och hört biblisk förkunnelse.

Ska vi fortsätta att sända gudstjänster när pandemin är över? Finns det inte en risk att vi vänjer församlingen vid att följa gudstjänsten hemifrån? Jo, den risken finns. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att förstå att det kan vara bekvämt att ta det lugnt på söndagsmorgonen och slippa skynda på familjen för att åka till kyrkan. Samtidigt får det vara vår bön att ”de heligas samfund” blir något så dyrbart att man längtar efter att möta sina trossyskon. Om det blir svårt för enskilda församlingar att uthålligt sända gudstjänster kanske vi inom Missionsprovinsen ska låta några församlingar turas om? Så att de som av hälsoskäl eller på grund av långa avstånd inte kan delta på plats kan finna en gudstjänst på vår hemsida varje söndag.

I Hebreerbrevet 10:25 läser vi: Låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Detta är ett ord att verkligen ta till sig i dessa tider. Guds rike träder fram i församlingar, gemenskaper av de heliga. I församlingens mitt, i gudstjänsten, öppnar den helige Ande källsprången i Ordet och sakramenten så att vi får dricka ur källan med det levande vattnet (Joh. 7:37). Levande församlingar är verkliga missionsstationer, som är helt avgörande för att Guds barn ska kunna bevaras i tron och för att nya människor ska bli nådda. Där vid viloplatsen hos Jesus förnyas vi i tron och rustas för vår kallelse i vardagen.

Om jag hör till en församling, som mitt i sin bristfullhet vill hålla sig till Guds ord, får jag tänka att det är min kallelse att fylla min plats där. Det i sig, att delta i gemenskapen, är en uppmuntran för de övriga. Just att uppmuntra varandra är
kanske också ext-ra angeläget att inte glömma nu när många levt ganska isolerade en längre tid. Telefonen kanske skulle användas mer till samtal än till surf?! Nu när sommarvärmen kommit, är besök där man träffas utomhus en god möjlighet. Aposteln skriver om vår käre Frälsare Jesus Kristus: Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. (1 Tess. 5:10f)

Gunnar Andersson
Präst i Johannes församling, Borås