Livets Furste, dödad – lever dock och härskar

15 april, 2017

Psalmförfattaren Adam T. Strömberg formulerar historiens drama på följande sätt:

Två väldiga strider om människans själ
att helt i sin lydnad den taga.
Den ene han vill hennes eviga väl.
Han kommer med tuktan och aga.
Den andre vill se henne fången och snärd,
förvillar med smicker och lockar med flärd
och tänker blott på att bedraga.

Evangeliet proklamerar att … Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar (1 Joh. 3:8). Det sker genom att Jesus går lidandets väg, upp till Jerusalem. En försmädlig död på korset upplevs som ett stort nederlag. Men – hör och häpna, aposteln Paulus har en överraskande konklusion: Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset (Kol. 2:15).

Martin Luther har i Stora Galaterbrevs-kommentaren en ypperlig utläggning om innehållet av Jesu Kristi frälsningsgärning. Han skriver bl a följande (i anslutning till 3:13):

Döden, som är en allsmäktig härskare över hela världen, som dödar konungar, furstar och alla människor utan undantag, sammandrabbar likaledes med våldsam kraft med livet för att besegra och uppsluka det. Och företaget lyckas förvisso. Men emedan livet var odödligt, blev dess nederlag en seger. Det besegrade och dödade döden. Om denna underliga tvekamp sjunger kyrkan en vacker sång:

Liv och död – vad under! –
kämpa med varandra.
Livets Furste, dödad,
lever dock och härskar.

Det är den franske prästen och psalmförfattaren Wipo av Burgund (995-1048) som Luther citerar, och reformatorn fortsätter sin utläggning:

Genom Kristus är alltså döden övervunnen och tillintetgjord i hela världen, så att den nu blott är en målad död. Den har förlorat sin udd och kan icke mer skada dem som tro på Kristus. Han är en död för döden, som Hosea sjunger: ”Jag skall vara din död, o död” (Hos. 13:14).

Vi lever fortfarande i en dramatisk kampsituation. Själafienden uppenbarar sig som en ljusets ängel (2 Kor. 11:14) och som ett rytande lejon (1 Petr. 5:8). Var finns hjälpen? Jo, hos Jesus Kristus, Segerherren. Fienden är besegrad: Stå emot honom, orubbliga i tron (1 Petr. 5:9). Jesus har segrat – han är uppstånden från det döda. Han som var död, lever och härskar. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus (1 Kor. 15:57).

+Roland Gustafsson