Lutherstiftelsens pastorala kurs — höstterminen 2011

26 januari, 2012

Kursen genomfördes under 17 intensiva veckor med pastoral undervisning och övningar. Sex deltagare fullföljde kursen: Simeon Appell, Andreas Karlgren, Niclas Olsson, Henrik Vestergård och Jonatan Ådahl, samt Anssi Ollilainen från Finland.

P.avslutning_04

Till den högtidliga avslutningen den 16 december 2011 på Thorburnsgatan 5, Göteborg samlades kursdeltagare med nära anhöriga, kursens ledare och några av dem som hjälpt till med undervisning och övningar. Det var stor glädje att vår tidigare kursledare biskop Arne Olsson var med oss. — Tillfällig sjukdom hindrade en kursdeltagare och några anhöriga att vara med. 

Kursens ledare biskop Roland Gustafsson inledde med gudstjänst. Text: 2 Kor. 3:4—6. Det nya förbundets tjänst är en härlig tjänst, ett Kristi segertåg — men tjänsten följs av mycket förtal och lidanden. Vi får i detta brev se in i apostelns liv som Jesu Kristi tjänare och vittne.

  1. Den förlorade förmågan. I skapelsen var allt utomordentligt gott. Med syndafallet kom ondskan i världen. Människorna blev gudsfrånvända. Arvsynden är verklighet. Vi föds till världen utan fruktan för Gud, utan förtröstan till Gud och med ont begär. Allt ligger blottat och uppenbart för Gud. Av naturen är människan bunden i synden. Vår enda valmöjlighet är att välja att leva i synd — en stor tragedi!
  2. En ny förmåga: friheten i Kristus. I det nya förbundet verkar försoningens tjänst. Alltsammans kommer från Gud. Han har sänt sin Son till världen och sänt sin helige Ande att förklara frälsningen väg för oss. Vi förklaras rättfärdiga genom tron, för Jesu Kristi skull. Att vinna Kristus och bli funnen i Honom — det är friheten i Kristus. Jesus har helt och fullt tagit sig an din sak inför Gud! Välkommen till denna frihet, för Kristi skull. Stå därför fasta och låt inte något nytt slavok läggas på er.
  3. Att få vara fri, skickad och bunden till tjänst. Bokstaven dödar. Detta har ofta missförståtts. Man tolkar läran efter tidens meningar. Folket talar och bestämmer. — Bibelordet talar istället om två förbund: lagförbundet, och Andens och löftets förbund, som är evangelium. Löftet kom i världen före lagen, som gavs senare. Lagen kom som övervakare fram till dess Kristus skulle komma. En kristen är den allra friaste, ingen underdånig. En kristen är allas tjänare och alla underdånig. Den som är fri i Kristus är tjänstvillig och bunden till tjänst. Vår förmåga kommer från Gud.

Ta detta till er, lev i det och ge det vidare! 

Timo Laato, som delade ut intygen om deltagande i kursen, talade om säden som växer inte bara i sol utan också i regn och oväder och degen som måste bakas i ugnen. Så måste studier och lärdomar följas av mognad, så att vi kan användas i Guds tjänst. Kristus själv måste gå genom korsets och lidandets ugn för vår skull. Kristus kallar: Följ mig!

Ragnar Block framförde ett hjärtligt tack till alla som medverkat i kursen, och underströk det viktiga i prästgärningen — som Johannes döparen lär oss — att Kristus växer till och blir stor för oss, och att jag själv förminskas. Då får vi glädjas åt att välsignelsen kommer från HERREN.

Kursdeltagarna framförde, under ledning av sång- och talpedagog Mona Andersen, ingress och solosång, bl a ur Wennerströms Psaltarpsalmer.

Biskop Roland Gustafsson summerade kursen i orden TACK och FÖRLÅT, som behöver sägas både till Gud och till varandra, samt uppläste en tacksam hälsning från den sjukfrånvarande kursdeltagaren.

Därpå följde en festlig måltid. Andreas Karlgren framförde kursdeltagarnas tack till kursens ledare och lärare. Som gåva från kursdeltagarna till Lutherstiftelsen inkom senare en svart mässhake från Indien. Hjärtligt tack!

Ragnar Block
Ordförande i Lutherstiftelsen

P.avslutning_23