Nordisk Östmission i Ukraina

18 maj, 2022

– Med anledning av Fasteinsamlingen –

Med anledning av årets Fasteinsamling till ”Nödhjälp till Ukraina” via Nordisk Östmission, har vi bett dess ordförande att berätta mer om deras verksamheten i landet och hur ”dagsläget” ser ut i Ukraina för deras kontakter där.

Nordisk Östmission har mycket starka band till Ukraina. Vår grundare Konstantin von Koch (1890-1978) föddes i västra Ukraina, i en stad som idag heter Chmelnytskyj. Under Sovjettiden stödde vi radiomission riktad mot landet. När muren föll övergick det till mission på plats och vi avlönade Waldemar Wardaschko som präst i en församling i Charkiv.

Idag stöder vi två lutherska kyrkor i landet. Det är DELKU (Ukrainas tyska evangelisk-lutherska kyrka) och SELKU (Ukrainas evangelisk-lutherska kyrkosynod). Båda kyrkorna är små men eftersom Nordisk Östmission också är en liten organisation, så tror vi att vår hjälp har betydelse. 

Som namnet antyder har DELKU en stark anknytning till Tyskland. Många tyskar flyttade på tsarens uppmaning i början av 1800-talet in i nuvarande Ukraina. Det finns fortfarande starka kopplingar mellan lutherska kyrkor i Tyskland och Ukraina. DELKU har församlingar i stora delar av Ukraina med totalt ca 1 000 medlemmar. Dess nuvarande biskop Pavlo Sjvarts har länge varit en av våra viktigare kontakter. Själv deltog jag när han i november 2019 installerades som biskop för en femårsperiod. Innan Sjvarts blev vald till biskop var han pastor i församlingen i Charkiv vilket han fortsatt med efter att ha blivit biskop. Pavlo är gift med Agatha som kommer från Polen. De har tre barn, varav den yngste föddes förra året. Under kriget har han flyttat sin familj till en annan plats i Ukraina. 

Förutom Pavlo Sjvarts har vi också god kontakt med Alexander Gross, som är pastor i Petrodolynske i närheten av Odessa och också har en central roll i kyrkan. Själv var jag med på ett möte i Petrodolynske 2017 då man firade att det var 212 år sedan församlingen bildades och 25 år sedan den återöppnades efter Sovjetunionens fall. Jag fick då också förtroende att hålla ett föredrag om ”kyrkans grund”. Alexander är gift och har två döttrar i 20-årsåldern. 

SELKU bildades på 1990-talet som en utbrytning ur DELKU. Kyrkan har ett 30-tal församlingar över hela Ukraina. Biskopen i SELKU heter Alexander Jurtjenko. Vår kontaktman i SELKU har framförallt varit Oleg Schewtschenko. Han är gift med Viktoria och de har två barn. Fru och barn har under kriget flytt till sina släktingar i Tyskland. 

Några andra viktiga kontakter i SELKU är Sergej Bevz som är pastor i en församling i Dnipro och Miller i Mykolaiv. 

I DELKU har vi under de senaste åren gett stöd till löner. Vi har under många år gett bidrag till ett hem för blinda. Stöd har också getts till kurser i kyrkan och att översätta jul- och påsksånger till ukrainska samt att framföra dem för att ge folk möjlighet att lyssna via Youtube. 

I SELKU stöder vi en pastor och en sekreterare inom kyrkan med lön. Bidrag har getts för deltagande i Corpus Christi. Stöd har också getts till ett antal olika projekt i församlingen i Mykolaiv.

Genom denna långa inledning hoppas jag det blir det tydligt att det är mycket viktigt för oss att fortsätta att ge stöd till Ukraina under det pågående kriget. Eftersom det har varit svårt att skicka saker från Sverige till Ukraina har vårt stöd framförallt bestått av ekonomiska anslag. Pengarna har använts till att köpa in varor i västra Ukraina och Polen. Dessa varor har sedan transporterats till invånare i de mest drabbade delarna av landet. Dessutom har man transporterat folk västerut och söderut för att kunna fly till tryggare länder. Samtidigt tänker jag på vad Alexander Gross framförde till mig, att vi inte ska skicka för mycket pengar nu. ”Det kommer att behövas mycket mer pengar den dag vi skall bygga upp våra församlingar igen efter alla skador som kriget har åstadkommit”. Detta uttalande skall nog också ses mot bakgrund av att DELKU även får pengar från Tyskland. Men det är också en uppmaning till oss att tänka på att det kommer att bli ett långsiktigt uppdrag att ge ”blågul nödhjälp” till Ukraina. 

Vi har också skickat materiell hjälp. Från vårt lager i Solberga har det genom åren gått många transporter till Ukraina. Men de senaste åren har det pga byråkratin blivit allt svårare att få iväg en transport. Trots upprepade försök fick vi inte iväg en last till Mykolaiv. När kriget bröt ut kontaktade jag ukrainska ambassaden via telefon. Jag rekommenderades att be om hjälp via mail, ett mail som dock aldrig besvarades. Vi insåg då att vi måste välja ett annat alternativ. Med hjälp från Culai Enache, som är rumänsk-ortodox präst i Göteborg, kunde vi i slutet av mars skicka en last till Siret en stad i norra Rumänien. Staden har tagit emot många flyktingar från Ukraina. Denna gång hade vi även fyllt lastbilen med mat och godis. 

Stöd har även getts till verksamhet i Sverige. Vi har lovat att hjälpa till med att inreda en byggnad som tidigare varit skola, för att möjliggöra boende av flyktingar från Ukraina. Vi har också gett stöd till inköp av en buss, som kan användas för att transportera ukrainska flyktingar i Sverige. IFB (Institutet för Bibelöversättning) har fått pengar för att trycka barnbiblar att dela ut bland flyktingar. 

Nordisk Östmission har alltså under mycket lång tid haft kontakter i Ukraina. Vi vill framföra ett tack för allt det stöd vi hittills har fått från gåvogivare här i Sverige. Vi hoppas att vi ska få möjlighet att stödja våra vänner i Ukraina under många år framöver. Inte minst ber vi att ni skall vara med i våra förböner för folket i Ukraina och speciellt för dem som står oss nära. Ni har ju alla sett hur ukrainare under våren har fått lida under kriget. Vi kommer, så gott vi kan, att fortsätta att skicka hjälp till dem så länge kriget varar. Vi är också medvetna om att ”blågul nödhjälp” kommer att behövas under lång tid för att bygga upp allt som raserats. Om Gud vill så kommer vi därefter återgå till ett läge där vi stöder de lutherska kyrkorna i Ukraina på motsvarande sätt som vi har gjort under de 30 år som gått sedan Sovjetunionen föll samman och Ukraina blev ett fritt land.   

Martin Wihlborg 
Ordförande i Nordisk Östmission

www.nordiskostmission.se