Ny medlem i Missionsprovinsen

10 oktober, 2016

Johannes församling i Borås har ansökt om medlemskap i Missionsprovinsen. Detta beviljades vid sammanträde i Missionsrådet den 10 september 2016.

Gudstjänster varannan söndag och bibelstudier under ett par års tid har varit kärnan i arbetet. Under denna tid har församlingen bildats, antagit stadgar och valt ett kyrkoråd, samt ombud till Provinskonventet.

Det är med stor glädje att vi hälsar S:t Johannes församling i Borås välkommen i Missionsprovinsens stiftsgemenskap!