Ny Provinssekreterare tillsatt

23 november, 2022

I väntan på att en ny ledningsstruktur skulle tas fram har uppdraget som Provinssekreterare varit vilande, ända sedan Bengt Birgersson avslutade sitt uppdrag i Augusti 2019. Nu är den nya ledningsstrukturen på plats och vi har glädjen att välkomna Jakob Okkels som ny Provinssekreterare. 

Jakob är en välkänd person i Missionsprovinsen. Under många år har han i olika grad och med olika uppgifter varit ett stöd för ledningen. I somras avslutades hans tjänst som biskopens adjunkt och fr o m den 1 oktober 2022 gick han in i sin nya tjänst som Provinssekreterare. Tjänsten är i dagsläget på 20% men tanken är att uppdraget skall utökas ytterligare något vid årsskiftet.

 Jakob berättar att han växte upp i Danmark, där hans pappa var präst. Efter skolan läste han både litteratur och teologi. Jakobs mamma var däremot från Småland, vilket bidrog till att han för snart ett par decennier sedan flyttade till Sverige. 

Sedan drygt sju år tillbaka bor Jakob och familjen numera lantligt beläget, en bit utanför Kisa i Östergötland. Tillsammans med sin fru Christina, som är musiker och mamma till deras dotter Judith (11 år), flyttade familjen hit eftersom Jakob fått kallelsen att tjänstgöra i Tabors församling i Kisa. 

Dessvärre håller församlingen i Tabor nu på att avvecklas. Därför uppskattar Jakob initiativet i Linköping, där en församling håller på att växa fram. Under den senaste tiden har han för övrigt arbetat som handledare och samordnare på en daglig verksamhet för personer med särskilda behov (LSS).

Tjänsten som Provinssekreterare, som Jakob gått in i, är inte ny för Missionsprovinsen men har sedan Provinskonventet 2021 delvis fått en annan arbetsbeskrivning. Provinssekreterarens uppdrag har nu fokuserats på arbete i och för Missionsrådet samt AU:s arbete mellan konventen. Stiftsprostens fokus är mer på Konsistoriet och Prästkollegiet. Liksom för Stiftsprosten innebär tjänsten även besök i församlingarna runt om i landet.  Tidigare har Jakob varit sekreterare både i Konsistoriet och Läronämnden, men kommer alltså nu att koncentrera sig på Missionsrådets frågor. 

Jakob tycker det ska bli spännande att se hur den nya ledningsstrukturen kan komma till nytta för de församlingar som redan finns i vårt land. Allt vårt arbete centralt handlar djupast sett om att skapa och förbättra möjligheterna för ett levande församlingsliv lokalt, menar Jakob, vilket han ser fram emot, inte minst eftersom behoven ökat! 

På frågan om vad han, som varit med ända sedan biskops Arnes tid, ser för fördelar med den nya ledningsstrukturen, svarar han: Den nya strukturen är nog en förenkling, som bl a gör det tydligare att Missionsprovinsen som stift egentligen har två styrelser, Konsistoriet och Missionsrådet. Stiftsprost och Provinssekreterare kan bistå biskop Bengt i ledningsarbetet med dessa två styrelser och deras olika ansvarsområden, så att han kan delegera uppgifter och fokusera på sitt huvuduppdrag som biskop

Jakob lyfter att en del av uppdraget för både David och honom är att tillsammans med biskop Bengt planera för besök i församlingarna och de planteringar som finns. Han säger att han är glad för att Missionsrådet lyft fram den saken, för vi behöver varandra – inte bara lokalt i församlingarna. Allteftersom kristenhetens avtryck i kulturen och samhället försvagas – och det påverkar alla – så behöver vi se och möta ”levande stenar” på andra håll i landet och även i utlandet. Vi behöver alltså alltmer söka oss till Ordet och sakramenten i församlingens mitt – ”den levande stenen” (1 Pet 2).

Vi önskar Jakob Guds rika välsignelse i uppdraget och ber om Herrens kraft och ledning för honom, David och bp Bengt – som nu tillsammans utgör Missionsprovinsens nya ledningsstruktur.  

Av Henrik Vestergård | Foto: Ulf Klingström