Nytt initiativ i Helsingborg

9 december, 2019

– Rapport från region syd –

Den 10 november 2019 samlades ett 50-tal personer från nordvästra Skåne till en första gudstjänst i Missionsprovinsens regi. Gudstjänsten hölls i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg.

Bakgrunden till gudstjänsten är samverkan av två faktorer. Dels har det kommit förfrågningar från staden och kringlandet. Dels har Missionsprovinsens region Syd arbetat med att identifiera möjliga missionsplatser. Redan tidigt kunde det konstateras att Helsingborg sett till tillgängliga resurser, demografi och kyrkogeografi borde ha förutsättningar för att bygga en koinonia. I området finns dessutom åtskilliga präster och aktiva lekmän som kan bära upp en gudstjänst.

Högmässogudstjänsten hölls av missionsbiskopen och Adam Davidsson tjänstgjorde som kantor. Under predikan hölls det barnundervisning i samlingssalen intill. Efter gudstjänsten serverades en måltid. Samlingen avslutades med ett föredrag av biskop Bengt under rubriken ”Vad vill Missionsprovinsen”, som ledde över i ett samtal om framtiden och ett arbete i Helsingborg. Det rådde enighet om att verksamheten skulle fortsätta. Nästa gudstjänst är den andra advent (8/12) kl 15 och under våren fortsätter gudstjänsterna varannan söndag på samma tid och plats.

Till samlingen kom tre barnfamiljer och i övrigt en god spridning i ålder och bakgrund. Det fanns uppslutning från andra provinssammanhang, även kyrkfolk som troligen aldrig haft anknytning till Missionsprovinsen dök upp. Lokalerna var nästan idealiska, fräscha, rymliga, god akustik och bra utrymmen för barnsamlingar och samkväm.

EFS-kyrkan i Helsingborg är dessutom en spännande kyrkohistorisk plats att befinna sig på. Den nyevangeliska väckelsen i Sverige har på många sätt sin utgångspunkt i Helsingborgstrakten. EFS-kyrkan finansierades av industrimannen Petter Olsson, känd i Helsingborg som konsul Olsson. Den är byggd med material från hans tegelbruk. Petter Olsson var född i Fleninge socken utanför staden och hans familj tillhörde den evangeliska väckelsen. Vid tiden hade herren på Kulla-Gunnarstorps slott patronagesrätt för pastoratet i Allerum och Fleninge. Från slottet hade man understött herrnhutiska kolportörer och herrnhutiska präster hade tjänstgjort i Allerum och Fleninge under åtskilliga år. Den herrnhutiska väckelsen påbörjades under 1700-talet under den legendariske kyrkoherden Johan Sundius men gick hand i hand med den nyevangeliska väckelsen under 1800-talet. Det är också från dessa områden som den nyevangeliska väckelsen flammar upp och griper nordöstra Skånes skogstrakter.

Vad vill då Missionsprovinsen i Helsingborg? Att Guds ord ska bli predikat och sakramenten rätt förvaltade. Genom att skapa en missionsstation i Helsingborg skapas en nod (knutpunkt) i det nätverk av församlingar som snart täcker hela vår region. Om Missionsprovinsens region Väst tar upp den kastade handsken och gör framstötningar mot norra Halland kan vi med Guds hjälp redan inom ett år konstatera att det finns pastoral närvaro med mindre än tio mils avstånd från sydligaste Skåne ända till gränsen mot Norge. – Allt om Gud vill och Herren dröjer!

Andreas Karlgren
Distriktsledare i region Syd