Nytt initiativ i Stockholm city

3 mars, 2020

– Rapport från gemenskapen S:t Filippus  –

Församlingsplanteringsutskottet har under ett antal år arbetat med olika platser i Sverige, så även med Stockholm och Mälardalen.

Därifrån kom ursprungligen initiativet att komma igång med en församlingsplantering i Stockholm som kunde komplettera den sedan lång tid befintliga S:t Stefanus koinonia, hittills Missionsprovinsens enda församling i Stockholm. Komplettering vad gäller att nå människor som känner sig hemma i en lite annan fromhetstradition än den mera högkyrkliga S:t Stefanus, men även komplettering vad gäller geografisk placering och gudstjänsttid. Sedan finns en medvetenhet om att det mera handlar om att nå utanför olika fromhetstraditioner och att ha fokus riktat mot ett missionsarbete i en storstad. Det är inte enkelt, men spännande och utmanande!

Första högmässan hölls i Roseniuskyrkan (Smala gränd 5, Stockholm) söndagen den 9:e februari i närvaro av 18 personer med bakgrund i lite olika sammanhang och med lite olika åldrar. Håkan Sunnliden ledde högmässan och han kommer också ha ansvaret för gudstjänstschemat under innevarande år även om ett antal andra präster också kommer hjälpa till. Framöver planeras det för gudstjänster varannan söndag kl 16 (med några undantag).

Stöd gärna detta missionsarbete med dina förböner. Vill du bidra ekonomiskt till detta nyplanteringsarbete får du gärna sätta in en gåva på Missionsprovinsens pg 11 36 63-9 och märka inbetalningen ”Stockholm”.

Bor du i Stockholmsområdet eller är här på tillfälligt besök så är du välkommen antingen till S:t Stefanus koinonia eller till S:t Filippus församling!

Hans Gustafsson
Stockholm