Nyutgivning av Evangeliebok 1983

17 december, 2021

LUTHERSTIFTELSEN HAR GLÄDJEN ATT PUBLICERA EN NY, OMARBETAD UTGÅVA AV KYRKOÅRETS BIBELTEXTER ENLIGT SVENSKA KYRKANS EVANGELIEBOK 1983. Det innebär att vi i denna utgåva håller fast vid ordningen för textläsningar enligt den så kallade Sarumtraditionen (Sarum är det latinska namnet för Salisbury), som de engelska missionärerna förde med sig till vårt land. Alltsedan Sveriges kristnande fram t o m EB83 präglades textläsningarna i den svenska kyrkoprovinsen av denna tradition. Svenska kyrkans evangeliebok 2003 (EB03), innebar förändringar i förhållande till den äldre ordningen.

Bibelöversättning som använts är Svenska Folkbibeln 2015. Valet motiveras av antagandet att denna översättning kommer att läsas i många bibeltrogna sammanhang, bland annat i Missionsprovinsens församlingar, under en längre tid framöver.

Yttermått ca: 17,2×12,3×2,7 cm (något högre än psalmboken).

Utgåvan behåller kollektbönerna enligt EB83. Flera av dessa har dock reviderats. Dessa kompletteras med evangelie- och högtidsbönerna i 1942 års evangeliebok för Svenska kyrkan, EB42. Evangeliebönen hade nära anknytning till sön- och helgdagens
evangelieläsning, och högtidsbönen till helgdagens speciella budskap. Evangeliebönen bads ofta efter predikan, medan högtidsbönen hade sin plats före kyrkans förbön.

I likhet med EB03 har verser ur psaltaren införts varje sön- och helgdag. Valet av psaltarpsalmsverser inspireras av häftet Introituspsalmer utgivet av Åke Malander och som välvilligt ställts till vårt förfogande. Eftersom Introituspsalmer utgår från
EB42, där sön- och helgdagarnas rubriker ibland avviker från EB83, har även andra källor brukats, t ex Göran Beijers Kyrkans heliga år, liksom EB03.

Utgåvan innehåller även evangelieläsningar avsedda för gudstjänsterna i fastan. Förutom skildringen av vår Herres Jesu Kristi lidande enligt de fyra evangelisterna, har även Johannes Bugenhagens evangelieharmoni medtagits. Evangelieharmonin återges enligt 1917 års bibelöversättning (språkligt bearbetad).

Utöver bibelläsningar har man vid gudstjänsterna också predikat över andra texter som återger de centrala kristna trossanningarna. Till dessa hör inte minst de gammalkyrkliga trosbekännelserna, den apostoliska, den nicenska och den athanasianska. Dessa har införts i slutet av evangelieboken. Trosbekännelserna föregås av dr Martin Luthers Lilla katekes (Kyrkliga Förbundets utgåva), vilken har medtagits inte minst för att uppmuntra till katekesförklaringar.

Det skall till sist framhållas, att denna nyutgåva har möjliggjorts tack vare medel från Samfundet Libris som Lutherstiftelsen förvaltar.

Preliminärt pris:
enstaka exemplar 100 kr/bok;
10 till 49 exemplar 50 kr/bok;
50 exemplar eller fler: 40 kr/bok.

För församlingar och enskilda som önskar köpa boken, vänligen kontakta Lutherstiftelsens expedition:
lutherstiftelsen@telia.com.

Lutherstiftelsens styrelse