Och ordet blev kött…

20 december, 2020

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Joh 1:14

Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Genom honom och i tro på honom har vi gemenskap med Gud – och med varandra som lemmar i Kristi kropp. Ännu bor Jesus bland oss som Frälsare. Därför kan vi fira jul också i år.

Genom Ordet har Gud skapat oss till gemenskap med sig i Kristus. Ja, han som är Ordet skapade människan till den härlighet som han själv, den Enfödde, har från Fadern. När våra första föräldrar vände sig bort från Guds ord förlorade människan Sonens härlighet. Synden och döden kom över oss alla. Med all vår strävan att uppnå gudomlig härlighet lyckas vi ändå inte nå fram till Guds Sons härlighet. Men nu har Ordet blivit kött. Sonens härlighet är uppenbarad i mänskligheten – till härlighet för oss människor. Guds Son blev människa för att ta vår synd på sig och dö i vårt ställe. I Jesu död på korset ser vi Sonens härlighet – han är full av nåd och sanning. Vi alla, som har syndat och saknar härligheten från Gud, står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt oss (Rom 3:23f).

Genom Ordet som blev kött föder Gud oss på nytt till Sonens härlighet, i fullkomlig rättfärdighet och odödlighet. Genom dopets bad i kraft av Ordet födde Gud oss på nytt genom att förena oss till ett kött med Kristus i hans död och uppståndelse. Kristus är vår nya födelses liv och han tar gestalt i oss genom tron som Ordet skapar. I nattvarden är han hos oss, där ser vi hans härlighet – Ordet blev kött och blod för vår skull, till syndernas förlåtelse. Där Ordet och sakramenten föder levande lemmar i Kristi kropp bor Kristus bland oss ännu idag.

Den här julen kommer Kristus, i sin kropp, att finnas i något av stallets verklighet. Pandemin lägger sordin på julstämningen och hindrar Kristi kropp från att samlas i stor skara. Men mitt i denna sjuka situation har vi verkligen anledning att fira jul. Guds härlighet uppenbarades inte i yttre härlighet utan i vår verklighet, i synd och död. Jesus kom till vår sjuka värld där dödens skugga vilade över honom ända från födelsen – för att öppna himmelens härlighet för oss i tron. Det var inga stora skaror som samlades i någon yttre härlighet för att fira Jesu födelse. Det behöver det heller inte vara för att vi ska kunna fira jul. Låt oss fira Jesu födelses fest och göra som herdarna gjorde. Låt oss stå upp och söka Ordet som blivit kött. Låt oss söka honom i hemmets bibelläsning, bön och psalmsång och i kyrkans gemenskap i nattvarden. Det är faktiskt möjligt att finna Frälsaren ännu idag. För där två eller tre – eller hela åtta personer – är samlade i hans namn där är han mitt ibland oss.

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, kom till vår jord. Kristus är hans namn. Så Gud sig härlig för all världen visar. O kom, låt oss tillbedja, o kom, låt oss tillbedja, o kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Sv.ps 122:3.

David Appell
Kyrkoherde i Sakeuskyrkan, Umeå