Ord till eftertanke, varje dag i advent (vecka 1, 2, 3 & 4)

19 december, 2020

Advent möter oss med budskapet att Herren kommer, nu och vid tidens slut, så som han en gång genom Herren Jesus kom, och därmed uppfyllda profeternas löften. Det är en tid att på nytt och fördjupat göra sig beredd att möta honom, att lyssna både till de förebråelser och de löften som Guds Ord ger.

Biskop em. Göran Beijer har sammanställt en serie med textläsningar samt några ord till eftertanke för varje dag i advent. Först en textläsning från profeten Jesaja (som man i kyrkan traditionellt har läst under advent) med några ord till eftertanke, sedan följer en evangelietext också den med nåra korta ord till eftertanke. Alltså en text till morgonen och en till kvällen för varje dag nu i advent. Texterna är hämtade från den nyutkomna NuBibeln.

I följande PDF hittar du materialet för 1:a veckan i Advent.: klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för 2:a veckan i Advent.: klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för 3:e veckan i Advent: klicka här!

I följande PDF hittar du materialet för 4:e veckan i Advent: Klicka här!