Pastorala kursen 2020

10 maj, 2020

Under de första månaderna genomfördes Lutherstiftelsens pastorala kurs. Deltagare var: Henrik Andersson, Joakim Brandt-Erlandsson, Hayoin Cheng och Anders Svensson. Samtliga har fått sin teologiska utbildning framförallt vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Föreståndare för kursen var biskop Bengt och schemaläggare tillika huvudlärare i homiletik, teol.dr. Timo Laato. Undervisning leddes även av präster, diakonissor och lekmän som är väl kända i Missionsprovinsens sammanhang.

I linje med vår evangelisk-lutherska tradition har många lektionstimmar ägnats åt evangelieförkunnelse inför församlingen – predikan – och för enskilda – själavård. ”Liksom smeden har till uppgift att smida är prästens uppdrag att predika”, lär ju vår reformator Olaus Petri. Därutöver fordras kunskap i liturgik, konfirmandundervisning, kyrkorätt o s v. Denna gång varade kursen 13 veckor istället för 17. Visserligen har några av kandidaterna deltagit i Lutherstiftelsens inspirationsdagar som introducerat olika moment. Dock upplevde både lärare och studenter att ”det finns mer att säga”. Fler undervisningstimmar ger mer kunskap, men det är viktigt att betänka att hela prästtjänsten är som en enda lång pastoral kurs. Det är ute på fältet som man inhämtar de mesta lärdomarna och erfarenheterna.

Hur som helst är vi i kursledningen och – efter vad jag förstått – även studenterna nöjda med kursen. Även om corona-pandemin medförde att de avslutande veckornas lektioner fick ske på distans med teknikens hjälp. Vi ser fram emot att en dag få ha en rejäl avslutning! Och vi som är engagerade i den pastorala utbildningen har nu att planera inför ett förändrat upplägg, där kursen delvis blir integrerad i FFG:s bachelorutbildning. Denna nya version av prästutbildningen inleds, om Gud så vill, i höst.

Patrik Toräng
Lutherstiftelsens ordförande