Pastorsinstallation i Uppsala

22 februari, 2023

På kyndelsmässodagen, söndagen den femte februari, ägde en högtidlig installation rum av Paulusgemenskapens nye kyrkoherde, Andreas Johansson. 

Missionsbiskop Bengt Ådahl gästade församlingen, assisterad av provinssekreterare Jakob Okkels och “grannprästen” Toni Bäck som tjänstgör i S:t Filippus församlingsplantering i Stockholm. Ett fyrtiotal personer hade samlats till installationen som följdes av den söndagliga högmässan, ledd av kyrkoherden.  

Andreas är 46 år, bosatt i Solna, gift med Hildegunn och far till åtta barn. Andreas är egentligen på intet sätt ny i Paulusgemenskapen. Han tjänstgjorde som präst i församlingen ett antal år fram till 2015, då församlingen var en lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Andreas hade sedan tjänst i S:t Stefanus i Stockholm samt verkade även en tid för ett nystartsarbete i norra stockholmsområdet. Andreas har därefter predikat allt oftare i Paulusgemenskapen och tog i september över ansvaret som pastor efter Olle Lidén. Den församling han på nytt har installerats i, både är och inte är densamma som för åtta år sedan. Kyrkliga Förbundets lokalavdelning är under avveckling och Andreas har istället kallats och insatts som kyrkoherde i den nyupprättade Paulusgemenskapen i Uppsala, som i november välkomnades av Missionsrådet som en församling i Missionsprovinsen. Församlingsmedlemmarna är dock till stor del desamma även om nya har tillkommit. 

Dagen blev på så sätt även ett tillfälle att fira församlingens inträde i Missionsprovinsen, vilket uppmärksammades av biskopen vid det förstärkta kyrkkaffet efter högmässan, då det serverades smörgåstårta samt kaffe och kakor. Vid de tal och hälsningar som framfördes under måltiden lyftes bland annat fram den stora skillnad det gör för en församling att ha en egen herde, jämfört med att ha olika personer varje söndag som leder gudstjänsten såsom det varit i Paulusgemenskapen under längre tid. Tacksamheten är stor över Andreas. Herren har i rikt mått besvarat församlingens böner, något som märks även sett till hur församlingen vuxit under det gångna året. Ekonomin är god vilket gör att församlingen kan finansiera en större tjänst än vad som tidigare varit på tal. 

Vi bör också fortsätta att be för Andreas och hans tjänst. I ett av talen nämndes ett citat från okänd källa, lydande  “Om den onde skjuter en pil mot församlingen, skjuter han tio mot pastorn”. De frestelser som möter en församlingsherde och vikten av trohet i tjänsten, berördes även av biskopen under installationstalet, som tog sin utgångspunkt i Matt. 24:45f: Vem är nu den trogne och förståndige tjänare, som Herren har satt över sitt husfolk, för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren, som hans Herre finner mitt uppe i det arbetet, när han kommer (…)  

Missionsprovinsens kallelse och berättigande handlar på ett särskilt sätt om detta, att skaffa fram trogna tjänare åt Guds husfolk i Sverige. Vi påmindes om att Arne Olsson samma dag, den 5 februari 2005, för snart tjugo år sedan, vigdes till Missionsprovinsens förste missionsbiskop och i samband med detta förrättade den första prästvigningen. Frukterna av detta steg skördar vi alltjämt.  

Johanna Nygård
medlem och vice ordf.  |  Foton: Ulf Klingström & Hildegunn Johansson