Petrushjälpen Karlstad

8 juni, 2011

JonnyBjuremo

Jonny Bjuremo

Den 17 maj 2011 firade Petrushjälpen i Karlstad ettårs-jubileum. S:t Petri kyrksal fylldes till bristningsgränsen. 60 personer trängdes runt borden. Kvällsgudstjänsten pågick i två timmar och sedan vidtog kaffe och tårta. Blommor och tal varvades med sång och vittnesbörd, predikan och bön.

Föreståndare Erik Ekström, tillsammans med frun Siv, var ledare för kvällen. Initiativtagare till festen och hela Petrushjälpens framväxt, Kent Nylander, hade bakat tårtor som räckte till hela församlingen.  Ingrid Fryxelius, Petrushjälpens kassör, hade i vanlig ordning bakat gott bröd till serveringen.

Vem hade anat detta för ett år sedan? Vi är tacksamma för all förbön och uppmuntran från alla vänner. Nu ser vi fram emot nya utmaningar. Karlstad är i ett stort behov av diakonalt arbete.  Vi längtar efter större och mer ändamålsenliga lokaler. Frälsningsarmén låter försälja sin fastighet och den innehåller både kyrksal och övriga ytor som vi behöver för verksamheten. Vill du hjälpa oss att köpa den fastigheten?

PetrushjlpenKarlstadKent, Erik och Siv är pålitliga i sin tjänst i Petrushjälpen. De har ett långt förflutet liv som missbrukare. Nu längtar de efter att gå in och hjälpa andra till ett nyktert och drogfritt liv i tjänst för Herren. Dessa tre personer är gåvor från Gud. Utan deras insats hade vi inte på något sätt klarat av att starta ett diakonalt arbete i Karlstad.

Till hösten kommer vår verksamhet att starta i hela sin omfattning. Det blir dagverksamhet fem dagar i veckan, måndag till fredag, med social träning, dagskola och hushållsnära tjänster. Allt syftar till att föra människor in i ett nyktert och drogfritt liv med en meningsfull sysselsättning. Dagskolan erbjuder enkel undervisning i basämnen där även bibelundervisning ingår. Samuel Petersson, präst och lärare, ansvarar för denna del av dagverksamheten. Onsdagar och torsdagar erbjuder vi våra gäster att delta i hushållsnära tjänster. Detta arbete pågår ute i samhället eller hemma hos våra kunder.

Fredagarna kommer att innehålla fritidsaktiviteter som går under benämningen friskvård. Hela dagverksamheten bär namnet ”Vägen till livet” och då har friskvård en given plats liksom bibelkunskap. På detta sätt önskar vi att konstruktivt föra in människor, som tidigare varit i utanförskap, till innanförskap.

Petrushjälpen har även öppnat för personer som kommer från arbetsförmedlingen. Under kortare eller längre tid har vi utgjort anordnarplats. Flera praktikanter från vårdutbildningar har fullgjort sin praktik hos Petrushjälpen.

Söndagens gudstjänst är och förblir vår huvudsakliga aktivitet. Gudstjänsten lägger en oerhört viktig grund och stabilitet för det som löper under hela veckan. Diakonalt arbete överlever inte utan en levande församling där Ordet och sakramenten är i bruk. Den ständiga bönen och lovsången till Guds ära bär hela vårt arbete.

Människor lider nöd. Vi vill på allt sätt vara Kristi händer och fötter som går ut för att hjälpa dem som är slagna och sargade. Jesus rekryterade inte medarbetare från den andliga eliten på sin tid. Vi får lära av Nya testamentet och tacka för de medarbetare som vi får från helt oväntat håll. De rekryteras inte från fakulteter och utbildningsinstitutioner. Inte heller från etablerade kyrkor och samfund. Nyckeln till att nå utslagna människor idag är att hämta arbetskraft från just detta klientel. Här finns de rätta koderna och de öppnande attityderna.

Vi som kommer från fromma miljöer inbillar oss att vi kan tvinga personer att gå in i våra invanda mönster. En person som hela livet upplevt svek låter sig inte luras in i vilket sammanhang som helst. Det finns en enorm känsla för det som är äkta respektive falskt.

Gud ord ger oss i allt detta en ovärderlig undervisning. Vår bibel svämmar över av exempel på hur Jesus Kristus inbjöd syndare till himlen. Då kan inte vi stänga våra sammanhang för dessa utslagna som tror och bekänner Jesus som sin Herre. Även om de gör det på ett sätt som är obekvämt och ovant för oss.
Festen den 17 maj blev ett minne för livet. Blandningen av människor var imponerande. Där fanns fromma personer som levt som kristna hela livet. Där fanns flera som suttit i fängelse större delen av sitt vuxna liv. Där fanns präster och tatuerade personer. Ungdomar blandades med medelålders. Ja, skaran i S:t Petri kyrksal den 17 maj 2011 påminde om den beskrivning som finns om den stora vitklädda skaran inför tronen. Där, i evighetens jubelfest i himlen, kommer det att vara en blandning av många olika människotyper. Men ett har vi gemensamt. Våra kläder har blivit tvättade i Lammets blod, därför får vi stå inför Guds tron i evigheternas evighet. En fest som aldrig tar slut.

Jonny Bjuremo
Kaplan Petrushjälpen

Bankgiro nr: 628–3956