Prästvigning i Missionsprovinsen

6 november, 2012

Lördagen den 13 oktober 2012 prästvigde biskop Roland Gustafsson tre präster. Prästvigning är ett av Kyrkans sju kännetecken, enligt Martin Luther, och det hör till Missionsprovinsens kärnverksamhet att viga prövade och kallade kandidater till att vara VDM, det heliga Ordets tjänare.

Ingångsmusiken av G F Händel passade väl till den högtidliga anledningen, medan den inledande psalmen Herren, vår Gud, har rest sin tron (sv ps 420) strök under, att det är Kristus som sänder sina tjänare till en nödlidande värld, och att det är hans svar på bönen som Han själv har lärt oss: Tillkomme ditt rike!
Biskopen frågade enligt ordningen, om de församlade ville ta emot kandidaterna Andreas Karlgren, Niclas Olsson och Henrik Vestergård som präster och bedja för dem. De drygt 150 närvarande svarade samstämmigt ja. De medverkande prästerna läste bibelord med Guds löften och förmaningar till det heliga Ordets tjänare. Utöver kandidaternas assistenter läste bl a pastor Anders Alapää, som representerade Konsistoriet, och dekanen Juhana Pohjola från Lutherstiftelsen i Finland, samt biskop för Valgmenighetene i Nordnorge, Thor Henrik With.
Sedan avlade kandidaterna prästlöftet med den stora räkenskapsdagen för ögonen, och medan kören och församlingen sjöng O du helge Ande, kom (Sv ps 361) ifördes de tre som skulle prästvigas var sin stola och alba. Vid handpåläggningen bads Herrens bön.
Till sist sjöng församlingen Du själv förordnat, store Gud (sv ps 419) med bönen till Herren som själv är Herden, att Han skall bevara sin menighet.
Tacka Gud att han sänder arbetare i sin skörd, och bed särskilt för dessa tre nya präster och för deras tjänst i Guds rike!

/Jakob Okkels

Biskop Rolands prästvigningstal

prstvigning_2012a_wall

Foton: Jan Wallerberg

Prstvigning_2012_b_wall

prstvigning_2012_c_wall

Pohjola_lser_2012_wall

Kren_sjunger_2012_wall