Kallelse till extra Provinskonvent o prästvigning 16/1 2010

5 januari, 2010

Vår nyvalde biskop electus Roland Gustafsson blev inför sin missionärstjänst i Kenya inte prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Därför inbjuder Missionsprovinsen lördagen den 16 januari till den prästvigning, som nog blir biskop Arnes sista innan Roland Gustafsson efter sin biskopsvigning den 27 mars efterträder honom. Tillsammans med Roland Gustafsson kommer också prästkandidaten teol.kand. Anders Alapää att prästvigas. Anders Alapää kommer från Korpilombolo i Norrbotten och har en laestadiansk bakgrund.

Prästvigningen kommer att föregås av ett extra provinskonvent. Konventets huvudsakliga uppgift vid detta tillfälle är att välja biträdande biskop för Finland.

Både konvent och prästvigning kommer att äga rum i aulan i Toleredsskolan, Vinlandsg. 1 i Göteborg. – se programmet nedan

Tid: Lördagen den 16 januari kl 12.30 (registrering kl 12.00).

Plats: Toleredsskolans aula, Vinlandsgatan 1, Göteborg

Kallade: Provinskonventets ledamöter; (förhandlingarna är öppna för alla).

Program:

12:00Registrering av Provinskonventets ledamöter
12:30Biskop Arne Olsson öppnar Provinskonventet
13:15”Missionsprovinsen inför 2010-talet…”
– Bengt Birgersson, provinssekr. och Roland Gustafsson, biskop electus
– samtal
14:30Biskop Arne leder nattvardsgudstjänst med prästvigning av Anders Alapää och Roland Gustafsson, biskop electus
16:30Kyrkkaffe i Kvillebäcken,G:a Björlandavägen 95 (tiden är ungefärlig)
Avslutning – Harald Waldemarson, predikant