Prästmöte i Göteborg

10 december, 2016

Missionsprovinsens prästkollegium brukar samlas varje år. I början kunde det vara i anslutning till Provinskonventet, men under de senare åren har prästerna träffats vid regionala prästmöten och till ett möte för alla under hösten i anslutning till Församlingsfakultetens bibelkonferenser. Således också i år.

En stor del av kollegiets präster möttes torsdagen den 10 november 2016. En del kunde tyvärr inte närvara p g a sjukdom eller åldersbesvär.

På sedvanligt sätt inleddes mötet med gudstjänst: med syndabekännelse, predikan och Herrens heliga nattvard, samt bekräftelse av de prästlöften, som alla fått avlägga.

Programmet bestod efterföljande av samtal utifrån ett antal korta anföranden med pastorala perspektiv. Det gavs glimtar från norr och söder, från både in- och utland, och de var tankeväckande och inspirerande för det vidare arbetet.

Dessutom valde kollegiet ledamöter till Läronämnden och Konsistoriet.

De livliga samtalen vid måltiderna avslöjade också att det var gott för bröderna att träffas. 

Jakob Okkels