Prästvigning i Immanuelkyrkan

24 februari, 2023

”Du själv förordnat, store Gud, att vi skall vittnen kalla
som skall förkunna dina bud och all din nåd för alla.
Välsigna dem, ditt namn till pris, som nu på apostoliskt vis
till Ordets tjänst skall vigas.” (Sv Ps 419:1)

Med dessa ord ur 1600-talsbiskopen Jesper Svedbergs psalm inleddes Missionsprovinsens prästvigning den 3 december, då prästkandidaterna Haoyin Cheng och Toni Bäck ordinerades till Kyrkans heliga ämbete.

Prästvigningen hölls i Immanuelkyrkan i Göteborg, som med åren blivit Missionsprovinsens vanliga vigningskyrka. Kyrkbänkarna fylldes av folk från  Göteborg och Götaland, men också av mer långväga besökare från Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Tornedalen och Finland. Vigningsbiskopen Bengt Ådahl predikade över Jesu ord: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21) Han assisterades av de tre emeriti-biskoparna Roland Gustafsson, Göran Beijer och Lars Artman samt av ett stort antal av provinsens präster. Förutom att det gladde oss att få se våra emeriti-biskopar bidrog deras närvaro till en känsla av kontinuitet.

Organisten Cecilia Dalby satte guldkant på högtiden med de sprudlande tonerna från orgeln. Hon ledde också den tillfälliga ”prästvigningskör”, som kallats samman av den musikintresserade komminister emeritus Ragnar Block. Kören framförde ett antal sånger med adventskaraktär.

Liksom vid tidigare prästvigningar i Missionsprovinsen användes ordningen i 1942 års kyrkohandbok (i varsam språklig bearbetning). På så vis skiljer sig prästvigningarna från andra gudstjänster inom Missionsprovinsen, då man i regel utgår från 1986 års kyrkohandbok. Den nyare handboken talar om prästämbetet som ett ”uppdrag”. Uppdrag kommer dock och går, och en vanlig dag kan man utföra mängder av olika uppdrag. Att bli anförtrodd ett ämbete är ojämförligt mycket större! Sålunda läste biskop Bengt orden ur det gamla vigningsritualet: 

Enligt den fullmakt som mig, på Guds vägnar, är betrodd av hans kyrka i detta ärende, anförtror jag er härmed prästämbetet. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Jag hoppas och tror att ordinationsgudstjänsten med alla sina bibelord och böner och med dess betydelsemättade ordningar, som följt med ända från fornkyrkans dagar,  gav de prästvigda glädje och kraft att gå ut i sin nya tjänst. För oss närvarande präster blev högtiden en påminnelse om  den stora vikten av det ämbete som tidigare anförtrotts åt oss. För hela församlingen, både präster och lekmän, gav högtiden i Immanuelkyrkan ny uppmuntran till att leva som kristna, den kallelse som en gång gavs oss i det heliga dopet.

Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen omkring middagsbordet. Två kockar från Immanuelförsamlingen, Andrea Micella och Jakob Birgersson, hade tillrett en festmiddag med omisskännligt italiensk karaktär. Immanuelförsamlingen, som stod värd för dagen, skötte som vanligt värdskapet på ett oklanderligt sätt.

Vi tackar skördens Herre för den välsignade dagen vi fick vara med om, men framförallt för att han fortsätter att sända ut arbetare i sin skörd! Låt oss fortsättningsvis stödja Haoyin Cheng och Toni Bäck med vår förbön, såsom församlingen lovade att göra, när vi med ett rungande ”ja” svarade på biskop Bengts fråga om vi ville ta emot dem som våra präster och bedja för dem.

Anders Alapää

Se prästvigningen i efterhand här: