Prästvigning i Tuve, Göteborg

6 februari, 2019

Daniel Johansson (f. 1975) studerade på Teologisk utbildning för kyrka och samhälle vid Församlingsfakulteten i Göteborg, (FFG) 2000–2003 och tog därefter en Master of Sacred Theology vid Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, USA 2006–2007. Under åren 2007–2011 bedrev han doktorsstudier i Nya Testamentets språk, litteratur och teologi vid University of Edinburgh, Skottland och disputerade 2012 på avhandlingen Jesus and God in the Gospel of Mark: Unity and Distinction. Daniel har sedan 2010 undervisat på FFG.

Daniel har via Konsistoriet fått ett uppdrag i Missionsprovinsen med speciellt ansvar för teologisk fortbildning och för handläggning av Läronämndens arbete. Ett sådant uppdrag blir missionsbiskopen till stor hjälp, liksom för prästkollegium och Missionsprovinsen i sin helhet. Daniel prästvigs för detta uppdrag i Immanuelkyrkan i Tuve, Göteborg, lördagen den 9 februari 2018.

Program
Kl 14 Prästvigning
Kl 15 Kursplan för Gudsrikesskolan – föredrag av Daniel Johansson
Kl 16 Måltidsgemenskap och hälsningar
Kl 18 Helgmålsbön – vesper

Medverkande
Prästvigningen leds av biskop Roland Gustafsson. I övrigt assisterar biskoparna Lars Artman, Göran Beijer och från Lettland biskop Hanss Martins Jensons, samt assistenter för ordinandus.

Notarie: Ragnar Block.

Organist och körledare: Inese P. Johansson.