Prästvigning

10 oktober, 2016

Vid Konsistoriets sammanträde den 9 september 2016 fanns prästexamen med på dagordningen. Efter genomförd sådan beslutade Konsistoriet att godkänna Sveinung Eriksen som sacri ministerii candidatus.

Sveinung Eriksen är 30 år gammal, född och uppvuxen i Tromsö, Norge. Han studerade teologi på Församlingsfakulteten i Göteborg under åren 2012–2015. Hösten 2015 genomgick han Lutherstiftelsens pastoralkurs och under den tiden förmedlade han sin ansökan som prästkandidat i Missionsprovinsen. Det senaste året har jag utfärdat venia för Sveinung, på begäran från flera koinonior i Göteborg med omnejd.

Sveinung är gift med Sara och de har en dotter, Thea, som är ett år gammal. Familjen är bosatt i Göteborg.

Prästvigningen äger rum i samband med 2016 års Provinskonvent. Sveinung har ett civilt arbete och kommer under det första året att verka som pastorsadjunkt i Göteborg / Uddevalla-regionen. Vi gläds och tackar Gud för detta tillskott i prästkollegiet, som i detta fall inte bara berikar oss i Sverige, utan också ytterligare knyter samman våra kontakter med Det evangelisk-lutherske stiftet i Norge.

+Roland Gustafsson