Prästvigningshögtid

4 oktober, 2020

Den 3 oktober vigdes två prästkandidater, Henrik Andersson och Joacim Brandt Erlandsson, för tjänst i Missionsprovinsen. Vigningen ägde rum i Immanuelkyrkan, Göteborg. Henrik Andersson vigdes för tjänst i det västra distriktet, Immanuelsförsamlingen, och Joacim Brandt Erlandson för tjänst i det Södra distriktet, i  St Andreas församling i Emmaboda och Heliga Trefaldighets församling i Alvesta. 

I vanliga fall skulle en stor samling folk ha strömmat till Immanuelkyrkan en ljum lördagseftermiddag i början av oktober. Många hade velat vara med på högtiden och delta i sång och bön tillsammans med de två ordinandi. Tyvärr lade Covid-19 och de påbjudna begränsningarna för folksamlingar sordin på prästvigningen. På plats i kyrkan medverkade tio assistenter och en kör på 14 personer. Bara ett begränsat antal inbjudna nära släktingar och vänner deltog i övrigt i gudstjänsten, som dock direktsändes och kunde följas på nätet (Inspelningen går att se på följande länk: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dBsmaCCEhSs). 

Efter ingångsprocession med körsång och psalm 859 (Psalmer 1991) höll biskop Bengt Ådahl vigningstalet. Han utgick från Jesu ord till sina lärjungar på Skärtorsdagens kväll: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er (Joh. 15:16). Biskopen betonade att det är på Jesu uppdrag som hans lärjungar, trots deras svagheter och brister, ska gå ut, undervisa och döpa. De får med sig Herrens löfte om att han själv ska vara med dem. Med dessa Jesu ord uppmuntrade och förmanade biskopen Henrik och Joacim i deras kall-else och kommande tjänst som präster. Genom dopet har de blivit utvalda att tillhöra Kristus och har tillgång till Guds nåd. Nu vigs de till uppdrag i Guds rike för att ge vidare Guds nåd till andra. Det är därför vi har evangelieförkunnelsens och sakramentförvaltningens ämbete. Henrik och Joacim måste följa sin kallelse så att Ordet kan förkunnas och arvet ges vidare. Det gäller själarnas väl och ve ty endast hos Kristus finns frälsningen. 

Med glädje konstaterade biskopen att Henriks och Joacims inre kallelse blivit bekräftad av kyrkans yttre kallelse och nu skickas de till att vara herdar för Guds hjord. De ska leda hjorden och ge dem föda. De ska be och arbeta. De ska vara Hans mun, Hans händer, Hans öra och Hans fötter. Men Herren Jesus ger inte uppdrag åt sina lärjungar och lämnar dem ensamma. Han lovar i sitt ord: Jag är med er alla dagar … (Matt. 28:20). Detta löfte gäller även Henrik och Joacim. Jesus själv går med och Guds Helige Ande utrustar med nådegåvor efter behov. Räkna med det! Ni ska själva gå på Jesusvägen till Gud och lära andra att vandra på den. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, slog biskop Bengt fast som avslutning på sitt vigningstal. 

Bachkoralen Är Gud i himlen för mig följdes av bön och därefter förmedlade Bengt Birgersson kungörelsen. Assistenterna läste upp bibelord om Guds löften och förmaningar. 

Ordinandi avlade trosbekännelsen och besvarade bejakande biskopens frågor. Under körsången Veni Sancte Spiritus ifördes de två ordinandi stola och mässhake. Därefter bads Herrens bön under handpåläggning. Gudstjänsten avslutades med bön, välsignelsen och Sv. Ps. 51. 

När utgångsmusikens mäktiga orgelklanger ekat klart i kyrkorummet var det dags för fotografering och gratulationer. Efter ett enkelt kyrkkaffe gavs det tillfälle för fler offentliga gratulationer och tal.  

Vi önskar Guds välsignelse, hjälp och ledning till Henrik och Joacim i deras tjänst inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Låt oss inte förtröttas att be för våra präster i deras uppdrag att vara herdar för Guds församling och för deras familjer som stöttar dem i deras kallelse.

Så skicka herdar till din hjord, som den för ulvar vakta, 
den spisa ned ditt helga ord och på dess bästa akta, 
att i din sanna kännedom den vara må din egendom 
och evigt salig bliva. 
(Ps 895, ur Psalmer 1991)

Inese Johansson
Mölndal