Läronämnden om skapelsen

Missionsprovinsens Läronämnd har uttalat sig om Bibelns lära om skapelsen och om Bibelns auktoritet.

Läronämnden är ett rådgivande organ för Missionsprovinsens Konsistorium och biskopar. Missionsbiskopen Arne Olsson bad Läronämnden uttala sig om vad Bibeln lär om skapelsen och med vilken auktoritet Bibeln undervisar i denna fråga. Nu har Läronämnden lämnat sitt uttalande till Arne Olsson som ett underlag för Konsistoriets fortsatta arbete och vidare samtal. 

Ladda ner dokumentet som pdf-fil. 

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer