Tre biskopar i Missionsprovinsen

7 oktober, 2006

Biskop Arne Olsson vigde pastor Lars Artman och pastor Göran Beijer till biskopar.

Lördagen den 22 april 2006 vigde biskop Arne Olsson Lars Artman till biskop. Vigningsgudstjänsten på Gratia Dei i Kristianstad började kl 13.30 och biskop Obare och biskop Asiago från Kenya (ELCK) medverkade, liksom biskop Ulf Asp från Norge (DELK). De gjorde, tillsammans med alla andra som deltog, dagen till en högtidlig fest. Biskop Arne Olsson höll vigningstalet medan Dr Charles Evanson från Litauen predikade över Joh 21:1-14.

Söndagen den 23 april 2006 vigde biskop Arne Olsson Göran Beijer till biskop. Vigningen ägde rum kl 16.00 i Södra Latins Aula i Stockholm, under medverkan av flera utländska gäster, vilka med kören bidrog till högtiden. Liksom dagen innan i Kristianstad höll biskop Arne Olsson vigningstal med beredelseord, och Dr Charles Evanson predikade (Joh 20: 19-31).

Det är en stor glädje att de valda biskoparna nu har kunnat vigas i god ordning till denna viktiga tjänst, där de får assistera biskop Arne Olsson i tillsynsuppgiften och det nödvändiga försvaret för tro och bekännelse.

Detta var det första stora uppdrag, Missionsprovinsen hade att genomföra: att välja och viga dessa tre biskopar, så att vägen till prästvigning igen kunde öppnas för dem som Gud kallat till sin tjänst. Gud välsigne dem i deras uppdrag!

Liksom biskop Arne Olsson och provinssekreterare Bengt Birgersson har fråntagits rätten att utöve ämbetet inom Svenska kyrkan, har domkapitlen nu också fattat beslut mot biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, så att de inte längre kan tjänstgöra i Svenska kyrkan. Läs Biskop Göran Beijers svar till domkapitlet i Stockholm här.