Då stod han där!

3 maj, 2008

Jesu uppståndelse betyder oerhört mycket. Först och främst är den Guds sigill på att Gud är försonad och har mottagit full betalning för alla våra synder. Hela vårt straff, som vi hade förtjänat, har Jesus utstått. Hans uppståndelse är Guds egen bekräftelse. Jesus uppståndelse betyder också, att han kan vara här, och är här. Den korsfäste lever och finns mitt ibland oss. En oförglömlig kväll, när Jesu lärjungar satt bakom låsta dörrar i övre salen, stod Han där mitt ibland dem. ”Frid vare med er!” sade han och visade dem sina händer. Han som ”gör allting nytt” var där. Det var först svårt att tro. Men det var ändå så.

Osynligt här

På samma sätt – i kraft av sin uppståndelse – finns Jesus mitt ibland sina nutida lärjungar. De lever i en tid, som på så många sätt är så annorlunda än den tid Petrus och Johannes levde i. Hela världen är så förändrad – och ändå är den sig lik. Därför har Jesu lärjungar i vår tid samma behov av Jesu närhet som Petrus och de andra. Det var nu bara under fyrtio dagar de fick se honom. Men Pingsten innebar, att osynligt kunde den uppståndne vara mitt ibland dem. När Kalle, Sven och Elin sedan skall gå den smala vägen år 2008 däruppe vid ”jordens yttersta ände” många hundra mil från Jerusalem, så är Han där mitt i deras vardag. De skall möta många svårigheter – men vad de än möter, så har han makt att göra allting nytt.

Frid vare med er!

När vi slår upp vår Bibel och börjar läsa där hemma, så är han där. När familjen samlas för att hålla andakt, så är det inte bara en fin vana. När sången ljuder, man vänder sina hjärtan i bön till honom, öppnar andaktsboken och börjar läsa, då står han där på samma sätt som vid påskdagskvällens underbara besök. ”Frid vare med er!” är fortfarande hans hälsning till oss. Alla våra synder, just den dagens konkreta synder, det som sårat samvetet är borta! Det är frid mellan oss och Gud. Detta beror på såren han har i sina händer. Han står där i vårt vardagsrum, i köksdörren eller vårt sovrum, och leende visar han sina händer och säger: Det är jag! Alla dina synder är förlåtna!

Vad vill du att jag skall göra för dig?

Varje dag har sina bekymmer. Antingen det handlar om en pappa som har svårt att få tiden att räcka eller en mamma, som har bekymmer för sitt sjuka barn, eller en tonåring som kämpar med sin blyghet i skolan så betyder Jesu uppståndelse detta underbara: Jag är här hos dig. ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” frågar han, på samma sätt som han frågade den blinde Bartimeus utanför Jeriko.

Vatten till vin

Han är här för att visa vägen genom livet, visa vägen till den rätta livskamraten och till den uppgift han utsett var och en av sina vänner. Han är här, för att hjälpa äkta makar i deras vardag, när glädjevinet börjar ta slut. Så blir det så ofta. Men han, som gjorde vatten till vin, är här och kan förvandla allt. Det vill han också göra i den kristna församlingen.

Hans ögonsten

Han står där mitt i sin församling – och han älskar den. Den är hans ögonsten. Ja, den är hans brud. Med sitt blod har han köpt den. Hela hans hjärta brinner för den. När gudstjänsten börjar i hans namn är han redan där. Han vill räcka sina vänner allt de behöver. Också här vill han göra allt nytt. Inte minst deras gemenskap, som så ofta går sönder. När predikanten sitter och förbereder sin undervisning, är han redan där för att räcka honom det som hans ögonsten behöver. Och i nattvardens bröd och vin kommer han och ger sin kropp och sitt blod. För att jag skall veta, att just mina synder är förlåtna – och att han bor i mig.

Alla dagar

När tiden går mot sitt slut kommer det att mörkna än mer. Den ondes attacker blir både hårdare och listigare. ”Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.” Mitt i detta förblir han den som säger: ”Här är jag!” med samma frid genom syndernas förlåtelse och med samma makt att göra allting nytt – ända till den sista dagen, när han kommer i härlighet.

Bengt Birgersson