En stor dag i Kristianstad

22 november, 2008

Prästvigning och Provinskonvent

Lördagen den 4 oktober vigdes den sextonde prästkandidaten till präst i Kristi kyrka för tjänst inom Missionsprovinsen. I den Himmelska glädjens kapell vid Gratia Dei i Kristianstad vigdes Jakob Okkels av biskop Arne Olsson till Ordets tjänst.

Högtiden ägde rum i anslutning till Missionsprovinsens provinskonvent med sedvanliga förhandlingar. Johanneskoinonian var värd vid konventet som inleddes med att rektor Fredrik Sidenvall höll ett mycket tankeväckande och spännande föredrag om ”Tusen år i Svea rike”. Dagen före hade konsistoriet sammanträtt för prästexamen och godkänt Jakob Okkels för prästvigning.

Vid prästvigningen assisterades Arne Olsson av flera av prästkollegiets präster, bl.a. av Jakob Okkels far, pastor Hans Olav Okkels. Biskop Lars Artman, Johanneskoinonians pastor, ledde den efterföljande mässan, och då medverkade också Jakobs bror, pastor Erik Okkels, som nu tjänstgör i en ”valgmenighet” i Tromsö.

Jakob Okkels har vuxit upp i det sydjyllänska prästhemmet inte långt från den gamla stiftsstaden Ribe. Här har varit livliga förbindelser både med den danska och med den svenska bekännelserörelsen. Jakobs mor, som är svenska från trakten av Vimmerby, har förutom mycket annat gott lagt grunden till en näst intill perfekt svenska. Förutom barndomshemmet har Menighedsfakultetet i Århus haft en avgörande påverkan fram till den teologiska klarsyn Jakob Okkels idag besitter.

Missionsrådet har kallat och anställt Jakob Okkels för främst två olika uppgifter: Dels för att vara Missionsprovinsens administratör och dels för att vara missionsbiskopens adjunkt. Från årsskiftet kommer han att ha sin arbetsplats på det nya kontor, som Missionsprovinsen då får i anslutning till Lutherstiftelsens lokaler på Thorburnsgatan*) i Göteborg.

Men den tjänst Jakob Okkels anställts på är ännu inte en heltid. Det betyder att det finns utrymme för att kunna ta emot kallelse från olika gudstjänstgemenskaper, som vill anlita honom. Så har Missionsprovinsen åter fått se det femte av kyrkans sju kännetecken ta gestalt: prästvigning.

Bengt Birgersson

*) Fr.o.m. 2017: Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg