Prästvigning den 7 januari 2006

7 oktober, 2006

Vid en högtidlig vigningsgudstjänst den 7 januari 2006 i Göteborg vigde biskop Arne Olsson sex unga män till Ordets heliga ämbete.
23 präster från Sverige och Finland assisterade, när kallelsen till helig tjänst under handpåläggning bekräftades för David Appell, Jakob Appell, Andreas Johansson, Janne Koskela, Tobias Olsson och Samuel Petersson. Läs Arne Olssons prästvigningstal här!

Ca 450 hade kommit för att delta i vigningen och den åtföljande högmässan, där Gunnar Andersson och Jan-Ulrik Smetana, vilka vigdes i februari 2005, predikade. Utöver gäster och präster från Finland var också gäster från Danmark och Norge närvarande.

David Appell har av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner anställts med placering i Skellefteå/Piteå-området.
Samuel Petersson och Jakob Appell har anställts av Lutherstiftelsen, Samuel för tjänst i Värmland och Jakob för tjänst i Göteborg.
Tobias Olsson och Andreas Johansson har anställts av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro, Tobias för tjänst i Uddevalla-området och Andreas för tjänst främst i Göteborgsområdet.
Janne Koskela kommer att tjänstgöra inom finska Lutherstiftelsen med placering i Uleåborg.

Dessa vigningar är en väsentlig anledning till att Missionsprovinsen kom till. Missionsprovinsen är en struktur till stöd för de gudstjänst-gemenskaper, som växer fram i Svenska kyrkans andliga tradition. Missionsprovinsen vill också vara ett stöd för den, som anser att det blir allt svårare att stanna kvar i Svenska kyrkans officiella struktur. Vidare är Missionsprovinsen också ett nätverk till stöd för bekännelse-, väckelse- och missionsrörelser.

Med Bibeln som grund och Guds rikes utbredande som mål bildades efter flera års planering Missionsprovinsen den 6 september 2003. Detta skedde mot bakgrund av att många känner en andlig hemlöshet i Svenska kyrkan och att de många i Sverige inte vet vägen till frälsning.

Lördagen den 5 februari 2005 upplevde vi uppfyllelsen av mångas böner: Biskop Walter Obare Omwanza från Kenya, assisterad av biskoparna Leonid Zviki från Vitryssland, David Tswaedi från Sydafrika, Börre Knudsen och Ulf Asp från Norge, vigde Arne Olsson till biskop i Missionsprovinsen. Därefter vigde biskop Arne Olsson tre unga män till präster: Gunnnar Andersson, Jan-Ulrik Smetana och Niko Vannasmaa. Biskop Obares uppmärksammade högtidstal ligger under fliken ”Aktuellt”.Biskopsvigning i Göteborg 7 januari 2006