Välsignelse av partnerskap

19 oktober, 2006

Svenska kyrkans kyrkomöte har fattat ett drastiskt beslut om välsignelse av registrerade partnerskap. Missionsprovinsens biskop, Arne Olsson, har uttalat sig mot detta beslut. Biskop Obare från Kenya var samtidigt i Sverige. Han uttalade sig också med anledning av Svenska kyrkans nu allt tydligare inriktning.

Kyrkomötets beslut har väckt starka reaktioner inte bara i Sverige, utan också i utlandet, där kyrkoledare har uttryckt sin oro inför vidare ekumeniska samtal. Så har också ärkebiskoparna Pöder och Vanags i Estland och Lettland och biskop Sabutis i Litauen skrivit ett brev till Svenska kyrkans ärkebiskop, KG Hammar och ledarna för Lutherska Världsförbundet, Mark S Hanson och Ishmael Noko, till vilka de förklarar det bekymrande läge för frågan om enhet i kyrkan. De baltiska biskoparnas öppna brev finns att läsa här.

Prästvigningstoppet av bibeltrogna prästkandidater, som råder i Svenska kyrkan, var en av de konkreta anledningarna till att Missionsprovinsen bildades. I god apostolisk ordning kom Biskop Obare oss till hjälp, och för den skull har han nu fråntagits ett uppdrag som rådgivare i Lutherska Världsförbundet – LVF. I ett tal i Jerusalem försvarade han sitt stöd för Missionsprovinsen.