Prästkollegiets möte i Göteborg

21 juli, 2008

Den 20 maj hade biskop Arne Olsson inbjudit Missionsprovinsens prästkollegium till dess årliga möte i Göteborg. Mötet hade två huvudteman, dels vad Bibeln lär om skapelsen och dels Bibelns auktoritet.

Teol. dr. Patrik Toräng undervisade om ”Vad Skriften lär om Skapelsen” och särskilt om olika uppfattningar om hur Första Moseboks första kapitel skall förstås. Föredraget kan läsas här .

Teol. dr. Torbjörn Johansson höll ett föredrag med rubriken: ”Skapelselärans nytta och bruk i förkunnelse och själavård. Några lärdomar från Luther och ortodoxin”. Han lyfte därmed blicken från den vanliga debatten kring tro och vetenskap till frågan om hur skapelsens faktum och under genom läran kan brukas och ge glädje och uppmuntran. Föredraget finns i huvudsak tillgängligt som en recension i Kyrka och Folk nr 23/08 .

Slutligen undervisade professorn vid Missionshögskolan i Stavanger, Knut Alfsvåg, om Bibelns auktoritet och hur man genom teologihistorien har sett på Skriften. Hans föredrag kan läsas här .