Provinskonvent 2012

6 november, 2012

På förmiddagen den 13 oktober 2012 höll Missionsprovinsen sitt årliga Provinskonvent, denna gång i Göteborg hos Kvillebäckens församling.
    Biskop Lars ledde morgonbönen för de församlade representanter från koinoniorna och Stödföreningen, samt prästerna. Innan förhandlingarna öppnades kunde alla få en kopp kaffe och prata med varandra.

RG_ppnar_konventet_2012_wallBiskop Roland öppnade Provinskonventet och förhandlingarna om Missionsprovinsens gemensamma angelägenheter tog vid.
    Bokslutet för 2011 kunde fastställas och Provinskonventet beviljade Missionsrådet och dess ledamöter ansvarsfrihet. En budget för 2013 på sammanlagt 1 155 000 kr lades fram och fastställdes. Denna summa skall täcka kostnaderna för biskoparnas lednings- och tillsynsuppdrag, för Missionsrådets och Konsistoriets arbete, samt för kansliet och Sändebrevet m.m.

Ett annat viktigt ärende för Provinskonventet i år var fastställandet av Provinsordningen. Missionsrådet hade lagt fram en rad ändringsförslag. Den reviderade Provinsordningen kommer inom kort att publiceras på Missionsprovinsens hemsida och kan också rekvireras från kansliet. Särskilt bör dock nämnas en förändring som har att göra med Stödföreningens upplösning. Stödföreningen beslutade i våras att föreningen skall upplösas vid årets utgång. Därför finns den inte längre omnämnd i Provinsordningen. Men för den som inte har en koinonia i sin närhet, men som vill ha sin tillhörighet i Missionsprovinsen, finns det nu istället en tydlig möjlighet genom en riksomfattande trosgemenskap. Ramarna stadgas i Provinsordningen och Missionsrådet fick i uppdrag att bilda S:t Sigfrids trosgemenskap.
    Slutligen valdes också ett nytt Missionsråd för en period av två år. Utöver missionsbiskopen är ordinarie ledamöter Anna-Karin Appell, Kristianstad, Ing-Marie Aronsson, Ödeborg, Bengt Birgersson, Göteborg, Eva Ekedahl, Lidingö, Lennart Olsson, Ljungskile, Gunnar Persson, Göteborg, Gabriel Skilling, Göteborg, och Anders Svensson, Göteborg. Suppleanter för dessa är Erik Kalin, Lund, Niclas Olsson, Göteborg, Gunilla Rosquist, Kristianstad, och Johan Sidenvall, Uppsala.
    Missionsrådet har sitt konstituerande sammanträde i november månad.