Provinskonvent i Lund

23 december, 2021

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under fredagskvällen var temat församlingsplantering, kvällen bestod av föredrag, samtal och reflektioner. Här nedan skriver Anneli Davidsson om kvällen.

Under fredagskvällen den 29 oktober på provinskonventet i Lund var temat församlingsplantering. Patrik Toräng höll ett intressant föredrag om Församlingsplantering i Nya testamentet som inledning. 

Andreas Karlgren, Adam Davidsson och Elin Lindström delade med sig av sina erfarenheter kring den nya församlingen S:t Matteus i Helsingborg, som grundades den 19 januari 2020. Församlingen står under tillsyn av biskopen i Missionsprovinsen. Tillförordnad kyrkoherde är VDM teol dr Patrik Toräng. Församlingen firar högmässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg.

En gång i månaden träffas en bibel-studiegrupp. Gruppen har tidigare träffats digitalt, men från och med oktober träffas den åter fysiskt.

Församlingen har även en junior-grupp som består av barn från åk 4 till åk 7 och som träffas varannan fredag. Systragruppen består av kvinnor i församlingen som träffas en gång i månaden.

I Missionsprovinsens södra distrikt anordnas konfirmationsläsning där några av församlingens ungdomar ingår. Konfirmationen kommer att hållas i Helsingborg den 4 juni 2022.

Vid varje mässa erbjuds det även söndagsskola för barn från tre år.

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder. Religionshistoriken David Thurfjell har skrivit en bok med titeln Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Det är inte en rekommendation att läsa boken utan sna-rare en uppmaning att reflektera över bokens titel. 

Hur är det då möjligt att fatta beslut om att starta upp en ny församling som vilar på klassisk luthersk kristen bekännelse?

Mitt svar på den frågan är lika med den förkortning som staden Helsingborg går under Hbg, H= Herrens B= Beredda G= Gärningar, Ef 2:10: Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Den 15 februari 2015 såg jag en annons  i en lokaltidning  i Blekinge där bl a Bengt Birgerssons namn nämndes. Det skulle vara en samling där ”sann luthersk kristen tro” betonades. Den gula annonsen lyste och blinkade för mitt inre hela veckan och jag gick dit.

Nu flera år efteråt och mitt deltagande i en församlingsplantering som idag heter S:t Andreas, Emmaboda, vet jag att Herrens beredda gärningar är ett löfte att lita på.

Från min lågkyrkliga horisont hade jag ingen större kunskap om Missionsprovinsen och om så, i negativa ordalag.

Den nyligen bortgångne Carl-Erik Sahlberg, tidigare direktor i S:t Clara kyrka Stockholm, har skrivit en bok med titeln Den kyrka som växer. Där delar han med sig av sina erfarenheter kring den växande kyrkan:

Den kyrka som växer:           

– är öppen för alla

– bryr sig om människor i nöd

– har en kärleksfull gemenskap

– predikar den bibliske Jesus

– lever ett helgat liv

– söker Gud i bön

– använder lekmän

– är beroende av den helige Ande.

Här finns det växtkraft nedlagt, men framför allt vill jag betona detta med att gå i Herrens Beredda Gärningar.

Annelie Davidsson 

Jonstorp, medlem i S:t Matteus församling i Helsingborg