Provinssekreterarens rapport september 2016

5 oktober, 2016

Med september har hösten kommit även om vädret somliga dagar har riktig sommarkaraktär. På sätt och vis är sommaren en tid, då mycket står stilla, och ändå gör det inte. Det ordnas kanske inte lika mycket, och ändå sker det mycket.

Somliga reser, och knyter nya kontakter och förnyar gamla. Församlingarna i Missionsprovinsen kan i somligas ögon gå på sparlåga. Men när Guds ord förkunnas och människor tar del av sakramenten, så sker viktiga ting. Många passar på att besöka andra församlingar i samband med olika semesterresor. Så får man se hur man gör där – och kan lägga märke till skillnader, som ofta är uttryck för rikedom. Kanske vi ändå skulle tala mer med varandra om sådant som vi gör olika, för att förstå varandra bättre.

Missionsprovinsen har under sommarmånaderna inte anordnat något eget utöver det som sker i församlingarna. Men både Kyrkliga Förbundet och ELM Nord har ordnat sådana sammankomster, där många inom Missionsprovinsens gemenskap funnits med. Midsommarlägret i Hjortsberga är ett sådant exempel. Här har de i Svenska kyrkan som är positiva till Missionsprovinsen strålat samman med många som hör hemma i Missionsprovinsens församlingar. Högmässan i Hjortsberga kyrka på Midsommardagen var nog för många en oförglömlig dag.

Ett annat exempel är sommarlägret på Fridhem i det västerbottniska Vännäs, där temat var mission och inte minst högtidlighållandet av 150-årsminnet av missionen till Etiopien och Eritrea, som startades av EFS. I det arbetet har ELM-BV funnits med i över 100 år. Biskop Roland var en av huvudtalarna där.

Ett tredje exempel är bibeldagarna på Olsnäsgården i Siljansnäs i Dalarna, anordnade av Kyrkliga Förbundet på initiativ av makarna Michold i Leksand, vilka invandrade från dåvarande Östtyskland för nära 60 år sedan. För fjärde året i rad hölls detta möte i det vackra Olsnäs vid Siljans strand. Ett femtiotal samlades till bibelundervisning och gudstjänst. Kyrkliga Förbundets ordförande Jan-Erik Appell och biskop Roland svarade tillsammans med undertecknad för undervisning med utgångspunkt för Bibelns berättelse om Noa, floden och arken. Den unge teologen Andreas Eklund, informatör på Open Doors, gav oförglömliga perspektiv på hur den förföljda kyrkan kan ha det på olika håll i världen, dessa som är våra trossyskon. Kan det vara så, att Missionsprovinsen här bör ställa frågan: hur hjälper vi den förföljda kyrkan mer medvetet?

Biskop Voigt gästar Provinskonventet
Sommar betyder ofta flera möten i Missionsprovinsens Arbetsutskott (AU) inte minst med tanke på höstens Provinskonvent. Det är mycket som ska förberedas. Årets Provinskonvent hålls lördagen den 29 oktober i Lyktan i Tuve, Göteborg. Den 1 augusti blev Kvillebäckens församling ägare till Lyktan (Kvillebäckens församling heter fr o m den 1 sept Immanuelförsamlingen). Och här räknar vi med att Missionsprovinsen fr o m 1 oktober ska ha sitt nya kontor.

En mycket viktig fråga vid konventet i år handlar om Missionsprovinsens gemenskap med andra kyrkor på mer internationell nivå. Först och främst har vi Nordiska lutherska stiftens gemenskap, som formellt etablerades förra hösten. Men Missionsbiskopen och Missionsrådet har fört samtal med International Lutheran Council (ILC), som är ett samarbetsråd mellan ca 40 lutherska konfessionella kyrkor i världen. ILC uppmuntrar i sin tur medlemmarna till kyrkogemenskap. Ordförande är biskop Hans-Jörg Voigt, ledare för tyska SELK (Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche). Biskop Voigt har lovat att komma till vårt konvent, för att ge konventsdeltagarna en större möjlighet att förstå den gemenskap som ILC utgör. Vi gläder oss mycket över hans besök.

Medverkande till prästmötet
Det var en stor händelse, som ägde rum i Riga domkyrka den 6 augusti i år. Då vigdes Hans Jönsson till biskop för lettiska kyrkans västra stift. Jönsson är en av de teologer, som nekades prästvigning av Svenska kyrkan pga. ämbetsfrågan. Men han blev präst i Lettland, vigd för 16 år sedan av ärkebiskop Janis Vanags. Nu har denne vigt honom till biskop.

Hans Jönsson har stått med som s.k. passiv medlem i vårt prästkollegium sedan Missionsprovinsen bildades – läs mer om biskopsvigningen i biskop Görans rapport. Den nyvigde biskopen har beslutat att använda båda sina förnamn och kallar sig biskop Hans Martin. Att en stoppad prästkandidat nu är vigd till biskop är ett verk av Kyrkans Herre. Vi har fått löfte av biskop Hans Martin att få välkomna honom till vårt prästmöte den 10 november. Mer om detta längre fram.

2007 vigdes bland andra missionären Bertil Andersson till präst i Missionsprovinsen. Bertil har tillsammans med sin familj som arbetat som missionär 11 år i Mongoliet. Familjen har återvänt till Norden p g a barnens skolgång. Bertil har fått en tjänst i Norge som präst i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) i Skien och Porsgrunn. DELK står i många avseenden nära Missionsprovinsen och vårt systerstift i Norge. Bertil har lovat att komma med till prästmötet och dela några perspektiv på missionsarbete.

TD Tomas Bokedal, Skottland, kommer också att delta. Han är numera prästkandidat i Missionsprovinsen.

Prästexamen
Vid konsistoriets sammanträde den 9 september blir den viktigaste punkten att hålla prästexamen med en av Missionsprovinsens prästkandidater, Sveinung Eriksen. Sveinung är född och uppvuxen i Tromsø i Nordnorge, men har de senaste 5–6 åren varit bosatt i Göteborg, medlem i Immanuelförsamlingen (f d Kvillebäcken). Under hösten vikarierar han i Mariakyrkan i Uddevalla och i Stigen. Vi hoppas att snart kunna meddela tid för prästvigning. Sveinung är en god förkunnare, och vi gläder oss åt att få ta emot honom som präst i Missionsprovinsen. Därtill kan det hända, att han också kommer att få en del uppdrag i vårt norska systerstift.

Bengt Birgersson
Provinssekreterare