Ragnar Block prost

26 maj, 2016

Vid Konsistoriets sammanträde 21 maj 2016 utnämnde missionsbiskopen Ragnar Block till hedersprost.

Ragnar Block var mycket aktiv vid bildandet av Missionsprovinsen. Inom Kyrklig Samling utformades ett förslag till en missionsprovins. Detta fick dock inte allmän uppslutning vid ett möte i Falköping 2002. Men Ragnar tillhörde dem som inte ville släppa tanken, och som förde den vidare så att Missionsprovinsen kunde bildas 2003.

Ragnar har sedan varit aktiv i Konsistoriet. Han undanbad sig först att bli vald som ledamot, men var behjälplig som konsult och expert. Senare valdes han dock som ledamot.
Missionsprovinsen vill stå i kontinuitet med Svenska kyrkans andliga tradition. Ragnar har varit en viktig länk till denna, dels genom sin långa tjänst som församlingspräst, dels genom att vara en del av den gammalkyrkliga väckelsen.