Reformationsjubileum i god syskonanda

22 december, 2017

Söndagen efter Alla helgons dag 2017 hade gruppen för Missionsprovinsen i Växjö förlagt sin högmässa till Hjortsbergagården, strax utanför Alvesta. Dagarna efter 500-årsminnet av Luthers 95 teser samlades ett drygt femtiotal i alla åldrar till kyrkodag. Särskilt inbjudna var systerförsamlingen S:t Andreas församling (Karlskrona/Nybro), men bröder och systrar även från S:t Markus (Lund) och S:t Johannes vid Gratia Dei (Kristianstad) slöt upp, till stor glädje.

I högmässan predikade rektor Torbjörn Johansson från Församlingsfakulteten, Göteborg och en blandad kör från de olika församlingarna bidrog till jubileumsfesten. Efter trivsam lunch med tårta, dagen till ära, talade Torbjörn om Den sjungna reformationen. Om Luthers psalmer. Åhörarna fick inte bara en inblick i Luthers personliga förhållande till musiken, utan också ett gott stycke reformatorisk teologi. Kyrkoherde Magnus Olsson (S:t Andreas/S:t Johannes) avslutade dagen med andakt och bön. Vid avslutningen fick de församlade också glädjen av att lyssna till den livfulla barnaskaran som påminde oss alla om söndagens tema; vårt eviga hopp. De sjöng bl a: Det blir något för barnen i himlen att få för de barn som i Herranom dö; de få kronor av guld, de få harpor också, de få kläder så vita som snö.

Simeon Appell
Präst