Regionalt prästmöte i Kristianstad

23 maj, 2016

Den 23 april togs präster från Missionsprovinsens södra region hjärtligt emot på Gratia Dei i Kristianstad.

Morgonen började med att biskop Lars talade om prästämbetet utifrån 1 Kungaboken 2:26 där kung Salomo går till rätta med prästen Ebjatar. Vi påmindes om att prästkallet är livslångt och att det bär med sig tider av svårigheter och lidande. Biskop Lars ledde sedan den påföljande högmässan.
För mig betyder det något alldeles extra, eftersom jag för drygt ett år sedan kom med min familj från Lettland där jag tjänstgjort i den Lutherska kyrkan. Med regelbundenhet samlades kontraktets präster i någon av församlingarna till konvent. Vi började alltid med gudstjänst som samlade oss vid ett och samma altare för att bli styrkta i Herren. Nu fick jag uppleva detta igen, men på svensk mark.

Samtalen som följde efter gudstjänsten och under eftermiddagen var på ett personligt plan där vi kunde dela med oss av våra glädjeämnen samt det som vi upplever bekymmersamt. Samtalen medför att vi får lära känna varandra och är ett viktigt inslag vid våra möten. Det är här vi kan stötta och hjälpa varandra i det att vi tar del av de kunskaper och erfarenheter som lyfts fram.
Som nyinkommen tackar jag Herren för detta fina initiativ till ett regionalt prästkonvent och ser fram mot nästa möte med bröderna.

Pastor Magnus Olsson
S:t Andreas församling