S:t Andreas församling

7 mars, 2019

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

För över fyra år sedan (2015) började en liten grupp samlas i Karlskrona för att tillsammans ta del i vad Gud talar till oss i sitt Ord. Bibelstudium kom att hållas i Emanuelskyrkans lokaler, före detta Metodistförsamlingens kyrka och församlingshem. Detta blev grunden till det som idag är S:t Andreas församling.

Vi som är med kommer från Blekinge och södra Småland. Det var spännande att få lära känna varandra, inte minst eftersom vi kommer från olika kyrkliga traditioner. Detta hade kunnat vara ett problem, men vi fann det långt mycket viktigare att fokusera på det som förenar oss som kristna. Sedan sommaren 2015 har vi firat gudstjänster tillsammans. På grund av de långa avstånden så planerade vi gudstjänsterna så att vi en gång i månaden firade högmässa hemma hos familjen Petersson, Ärngisslahyltan (utanför Nybro) och en gång i månaden i Emanuelskyrkan, Karlskrona.  Där emellan fortsatte vi att träffas för studier i Guds ord.

Helgen den första advent samma år samlades vi till församlingsläger på Karlsnäsgården som ligger strax norr om Ronneby. Temat för helgen var Helige Ande och kyrkans sakrament. I samband med detta läger grundade vi församling och ansökte om att bli en del i Missionsprovinsen.

Ni kanske undrar hur vi har haft det under våra begynnande år? Ett kort svar skulle vara: Tack, bra!

Ja, vi har verkligen välsignats. Under dessa fyra år så har så mycket hänt – gudstjänster, bibelstudier, dop, vigsel, konfirmation, sommar- och adventsläger, påskmåltid, kyrkodagar m m. Det är med stor tacksamhet till Herren Gud som vi kan se tillbaka på det vi har fått vara med om. Guds nåd är stor och vi har fått uppleva hur Gud har lagt allting tillrätta – särskilt då vi tyckt det vara krävande.

Det stora geografiska området har utmanat oss till att köra långa sträckor för att få vara tillsammans vid gudstjänsterna. Av rent praktiska skäl höll vi bibelstudier och katekesundervisning separat för Blekinge/Småland. Det innebar att församlingen just vid dessa sammankomster var delad.

En annan utmaning har varit lokalfrågan. Jag tror att många i Missionsprovinsen känner igen sig i detta. Att hyra lokal och anpassa sig till andra församlingars/gruppers tider kan ibland bli ett problem, särskilt för en liten församling som bara träffas ett par gånger i månaden. Detta har gjort att vi satt stort värde på när vi alla kunnat vara med. På så vis har våra församlingsläger blivit en viktig del av årets händelser. Där har vi kunnat vara tillsammans en längre tid och även fått träffa andra kristna som varit med.

Redan vår första sommar tillsammans hade vi ett läger på Stenbräckagården som ligger på den vackra ön Tjurkö i Blekinges skärgård. Våra sommarläger och adventsläger har blivit något av tradition och planerna för sommarens läger är redan igång. Vi har bjudit in Mats Molén till att berätta om Gud och skapelsen. Vi hoppas att även andra kan komma och vara med. Lägret kommer denna sommar att vara på Karlsnäsgården. Men fram till dess har vi ännu lång tid och många nya positiva utmaningar har kommit i vår väg. Vi har fått ett eget församlingshem! Hurra! Högt lovad är Herren vår Gud!

Den första januari 2019 kunde vi samlas i vår nya lokal i Emmaboda för bön och iordningställande av gudstjänstlokalen. Det var med stor glädje och andakt som vi gick in i ett nytt skede. Om där tidigare hade funnits tvivel huruvida vi var redo att förankra oss på en ny plats, med allt det ansvar som kommer med en fastighet, så fick dessa orosmoln ge vika för glädjen och entusiasmen som vår nya situation förde med sig.

Församlingshemmet var redan anpassat för samlingar då det tidigare varit Rikets sal. De förra ägarna lämnade kvar väldigt mycket som vi kunnat ta i bruk och ha nytta av. Där fanns fina, bekväma stolar till över 70 personer och dessutom ett fint gammalt piano som endast behöver stämmas något. Efter att ha kompletterat inventarierna med altarbord, ambo, ljus, bord och stolar för bibelstudium och samkväm så har vi redan kunnat börja hålla våra gudstjänster och undervisning där. Vi från Blekinge samåker från Ronneby och Karlskrona.

Utmaningen ligger i att öppna upp församlingens dörrar så att människor hittar hit och känner sig välkomna till våra gudstjänster. Församlingshemmet ligger lättillgängligt ca 500 meter från Emmaboda station. Det innebär att man kan ta morgontåget från Karlskrona, Kalmar eller Malmö och komma till våra gudstjänster som numera hålls varje söndag kl. 11.

Ett steg för att göra församlingen känd i Emmaboda med omnejd är att vi planerar en invigningsfest då vi bjuder in er som vill till att vara med. Biskop electus Bengt Ådahl är kallad till att leda invigningsgudstjänsten såsom vår nye missionsbiskop. Datumet är satt till den 1 juni och vi hoppas ni är många som vill komma och vara med.

Arbetet i Herrens vingård har för vår del nu börjat i Emmaboda och vi vädjar om era förböner i det fortsatta arbetet. Be att Herren ger oss frimodighet till att föra ut Evangeliet om Jesus till våra medmänniskor och att vi gör det i ödmjukhet och tacksamhet för allt gott som Herren har givit oss. Be om välsignelse och ledning i förberedelserna inför invigningsgudstjänsten samt vårt nästa sommarläger.

Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja! (Ps. 117)

Magnus Olsson
Pastor
magnus.olsson@missionsprovinsen.se
www.standreas.se

 

Invigning av S:t Andreas församlingshem i Emmaboda
Lördagen 1 juni 2019, kl. 11:00, missionsbiskopen, pastor Magnus Olsson.
Anmälan till pastor Magnus Olsson senast 20 maj.

 

Sommarläger med S:t Andreas församling
28–30 juni 2019, Karlsnäsgården, Ronneby.
Mats Molén undervisar om Gud och skapelsen.