Sankt Gabriels koinonia i Oskarström

6 mars, 2024

Här kommer en hälsning från Sankt Gabriels koinonia. Koinonian började med församlingsbildning i Missionsprovinsens regi för sex år sedan, nämligen år 2018 med tydlig avsikt att bli en församling inom Missionsprovinsen. Vi började med att fira gudstjänst, högmässa varannan söndag och detta gjordes i tre år innan gemenskapen formellt upptogs som koinonia/församling i Missionsprovinsen år 2021. Vi är en liten församling med inte så många betalande medlemmar. 

Vi firar högmässa varannan söndag i den Katolska kyrkan i Oskarström, som de lånar ut till oss, vilket vi är oerhört tacksamma för. Det är alltid vår biskop Bengt Ådahl som är präst och leder på ett innerligt sätt våra gudstjänster. Oskarström ligger c:a 1,5 mil nordost om Halmstad utmed Nissastigen. Vid högmässorna är vi mellan 8-9 till 15-16 personer. De som kommer till gudstjänsten är inte bara äldre utan några av oss är också i 40-årsåldern och ibland även barn. Åldersblandningen uppskattas oerhört och att vi under dessa år har sett hur skaran av gudstjänstdeltagare utökats.

Vi har alltid kyrkkaffe och även här får församlingen låna huset bredvid kyrkan där vi kan sitta och dricka vårt kaffe. Dessa stunder är mycket viktiga för oss. När gudstjänsten är slut sitter vi länge vid kaffet, oftast ett par timmar, därför att samtalet aldrig vill ta slut. Vi diskuterar alltid djupa teologiska spörsmål, men även annat som har med vår verklighet att göra. Ibland behöver någon av oss bara prata av sig och vi andra lyssnar. Eftersom alla åker oftast några mil från olika håll för att kunna komma till högmässan och vi inte på ett naturligt sätt träffas i vardagen så blir denna gemenskap vid kaffestunden så otroligt viktig för oss. 

En annan sak som också betyder väldigt mycket är vår bibelstudiegrupp, som samlas en gång i månaden. Vi är då i hemmen och turas om att vara hos varandra. Vi bestämde tillsammans att vi skulle läsa Uppenbarelseboken, den är svår men mycket intressant och kanske extra spännande just i vår tid. Nästa gång vi samlas är den 6 mars och då är det kapitel 9 som gäller, oftast klarar vi av ett helt kapitel per gång, men inte alltid.  Gemenskapen runt bibelordet och ett enkelt kvällsfika skapar en mycket god sammanhållning där man lär känna varandra på ett mer personligt plan, vilket ger möjlighet till förbön för varandra i den egna bönestunden. 

Missionsprovinsens kyrkodagar i Halmstad är vi starkt involverade i. Vi har redan haft en kyrkodag och ska nu ha vår andra, lördagen den 16 mars under ämnet ”Att möta Jesus”. Vi börjar alltid med gudstjänst och denna gång är det VDM Mattias Lindström som predikar. Sedan blir det en enkel kyrklunch och därefter föredrag av VDM Rolf Pettersson som kommer att tala över ämnet ”Jesus och hans brud”. Efter fikat så blir det samtal ”Var hittar Jesus sin brud idag?” med bl.a. biskop Bengt Ådahl och VDM Andreas Karlgren.
Sankt Gabriels koinonia och Vallberga Evangelisk Lutherska församling ansvarar för genomförandet. 

Första kyrkodagen som vi hade i september förra året i Halmstad var en mycket intressant och givande dag under dagens tema: Ett levande Guds Ord! Föredragshållare var teol.dr. Daniel Johansson från FFG som talade över ämnet ”Guds ord enligt Guds ord”. Det är alltid givande att få mötas på kyrkodagar som dessa. Att få lyssna på ett föredrag och sedan få samtala med varandra utifrån det.

Av Marie-Louise Lundström, Sankt Gabriels koinonia | Foto: Marie-Louise L