Sankt Matteus-podden

30 juni, 2021

I november förra året höll vi i Sankt Matteus församling ett öppet kyrkoråd, efter gudstjänsten i Helsingborg. Trots 50-personersregeln kändes framtiden full av tillförsikt för vår nya församling, som då snart hade klarat av sitt första år. 

Idéerna sprudlade och många ville engagera sig. Fler lekmän skulle vara aktiva i gudstjänsterna, vi skulle starta kör på projektbasis, planera för en prästtjänst, och så vidare.

Men snart därefter slog den nu avskaffade åtta-personersregeln till. Vi tvingades ställa om rejält. Vi har det senaste halvåret firat dubbla (någon gång en enstaka, någon gång trippla) mässor, där den första sänts på You Tube på en länk som gått ut via mejl tidigare i veckan.

Till dessa gudstjänster fick man anmäla sig, och sedan fick det pusslas och fixas för att varje gudstjänst skulle ha max åtta personer, utöver de medverkande. Det fungerade, men man kände verkligen att vi bara höll huvudet precis över ytan, och aldrig riktigt kom samman som en församling.

Ett av sätten att ändå försöka skapa någon form av samhörighet och församlingsanda var att skapa Sankt Matteus-podden, på temat Att fira en rätt gudstjänst. Att temat blev gudstjänsten kändes extra viktigt, då vi till följd av restriktionerna var hindrade att kunna fira en rätt gudstjänst.

Avsnitten, som pga arbetsbelastning inte kunnat komma riktigt så ofta som först varit planen, kretsar kring vår gudstjänst, den svenska högmässan, och dess historia. Intervjuade i podden är de olika präster som betjänar församlingen, samt en Uppsala-professor. 

Första avsnittet handlade om varför vi överhuvudtaget firar gudstjänst, det andra om varför vi firar högmässa och det tredje om högmässans första del, från klockringningen till Gloria. Fler avsnitt, om mässans tre vidare delar, kommer förhoppningsvis inom en snar framtid!

Nu ser vi ut att kunna fira gudstjänst någorlunda normalt igen, men podden kommer vi att försöka behålla. Vi har redan diskuterat en kommande säsong, på temat Att vara församling, där samtal i så fall sker med diverse lekmän i församlingen. Hoppas ni alla vill lyssna!

Adam Davidsson

Podden går att hitta via församlingens webbplats: sanktmatteus.se & på Spotify.