Se på Jesus!

6 maj, 2019

– Biskop Bengts valspråk –

Som mitt valspråk för biskopsuppdraget har jag valt Hebreerbrevet 12:2: ”Se på Jesus.” (1917 års översättning)

Jag vill fokusera på Jesus Kristus och att ni med mig ser på honom.
I all sann kristendom står Jesus Kristus i centrum. Han är Guds Son. Han är Guds uppenbarelse. Han har förlossat, förvärvat och vunnit oss från synd, dom och död – till salighet och fullkomlighet. Tar man bort Jesus från förkunnelse och budskap blir det bara kvar några moraliska riktvärden, men där är ingen nåd, ingen förlåtelse och inget liv. Kvar blir bara ansvar, dom och död. Det är dystert!
Men med Jesus blir det liv, uppståndelse från de döda, upprättelse, framtid, glädje, himmel och evigt liv. Därför: Se på Jesus!

Se på Jesus!
1. Det gäller det egna livet.

I vårt eget kristna liv skall Jesus vara i fokus i vardagen. Varje dag bör där vara en bekännelse till honom att Han är den Uppståndne. Han lever. Han är Herren, din Herre, min Herre! Böj gärna dina knän, hemma i din bönekammare, och bekänn: Jesus, Du är min Herre!

När du ser din synd och din svaghet, låt då vägen till Jesus vara kort, så att han får vara syndares Frälsare, också för dig. När allt verkar hopplöst och besvärligt: Se på Jesus. Han ser på dig med kärlek. Han är med alla dagar.  När lyckan lyser, se då på Jesus och tacka.

När du ser på Jesus, då märker du så småningom, att det är Han som ser på dig först. Han söker din blick. Han talar till dig. Och där Han talar, där är Ande och liv.

Se på Jesus!
2. Det är nyckeln för att förstå bibeltexterna.

Vi är i Påsktiden. Vi får höra om Emmauslärjungarna, som fick erfara att den Uppståndne kom och gick med dem och samtalade med dem på vägen. Sedan började han med Mose och alla profeterna och uttydde för dem, det som var skrivet om honom i alla skrifterna. (Luk. 24:27).

Jesus Kristus är tolkningsnyckeln till att förstå bibeltexterna, från Bibelns första blad, där Gud skapar genom Ordet till Bibelns sista blad, där han säger: Se jag kommer snart! Om vi tappar bort Jesus, blir mycket i Bibeln obegripligt och svårt att ta till sig. Men om Jesus får vara tolkningsnyckeln får allt ett sammanhang och en mening.

Med förundran får vi blicka in i vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. För oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.  (1 Kor. 2:9–10). Guds Ande som vi fått i dopet, är vi fortsättningsvis beroende av.

Ska vi komma rätt i bibelförståelsen ska vi se på Jesus och ha fokus på honom.

Se på Jesus!
3. Där ligger vägledning för kyrkans och församlingens liv.

Gång på gång påminns vi om detta: Se på! Vi ska undersöka vad Herren Jesus säger i sitt Ord, genom sina apostlar, om de frågor vi står inför och måste lösa.

Det är annars frestande att kolla vad som nu ”går hem”, vad som är politiskt korrekt, vad som gillas i mediabevakningen, att känna efter vart vinden blåser just nu. Det är livsfarligt. Det finns så många olyckliga exempel på när aktuella störningar fått styra. Historiens dom kan då bli mycket hård!

Ska vi komma rätt, måste vi se på Jesus, tränga in i hans Ord. Vi ska vara trogna mot och hålla fast vid allt som han visat och gjort klart och tydligt för oss i sitt Ord.

Det är just det som Herren väntar sig av oss, att vi är trogna mot Honom själv, Hans Ord, trogna mot kyrkans lära och bekännelse.

Här får vi se på Jesus med trons öga. Där, i himmelen, ska vi få se honom sådan Han är i sin härlighet.

Bengt Ådahl
Missionsbiskop i Missionsprovinsen Sverige