Se, vi går upp till Jerusalem

25 februari, 2020

– Betraktelse –

Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå (Mark 10:33–34).

Det var rädda och ängsliga lärjungar som gick med Jesus upp till Jerusalem. Jesus visste vad som skulle hända och han berättade det ännu en gång för dem för att de skulle förstå vad som skulle komma att ske, men hans lärjungar förstod ändå inte.  Jesus gick upp till Jerusalem för att dö i syndares ställe! Han gick dit för att dö för dig och mig. Han gick dit för att bära din och min skuld på sig upp på Golgata kors för att vi ska kunna gå fria och få evigt liv. Hur kan jag ta till mig detta stora?

Du får ta det till dig för Gud säger att han gjort det för oss, för att han älskar oss! Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16).

Hur kan vi konkret göra för att förbereda oss under fastan för att påskens budskap ska bli konkret för oss och andra?

1) Gå på gudstjänst under fastan och se hur budskapet blir levande genom den Helige Ande som pekar framemot korset och vad Jesus gjort för dig!

2) Sjung eller läs någon/några av fastepsalmerna. Många av dem innehåller en hel predikan som mynnar ut i påskens budskap. Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider (Sv Ps 135:1).

3) Avstå från något under fastan. Luther ansåg fastan vara en god yttre sed för ”att tygla köttets begär”.  Det finns många sätt att markera fasta: det behöver inte bara vara att man någon dag avstår från mat, utan det kan vara att man under fastetiden avstår från t.ex. sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, olika sociala medier eller annan underhållning. Att medvetet avstå från dessa ting, för att istället ge tid och intresse för Guds ord och bönen, gör att påskens budskap kan få bli levande för dig!

4) Lossa orättfärdiga bojor under fastan. Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår. Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: ”Se, här är jag” (Jes. 58:6–9).

Gör något konkret, något diakonalt, så kan påskens budskap också bli levande för dina medmänniskor. En konkret handling är också att under fastan välja ut en person som du ber för under hela fastan och sedan bjuder in till gudstjänst på påskdagen.

Låt vår bön bli att vi under fastan kan få ta mer tid till att möta vår Herre och Frälsare och att påskens budskap om Kristi försoning får bli levande för oss och våra medmänniskor.

Samuel Petersson
Komminister i Mariakyrkan, Uddevalla