S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad söker kyrkoherde

30 maj, 2024

Vi söker Dig, som vill överta herdesysslan i vår församling fr.o.m. oktober 2024. Vi utgår från en tjänst på 30%.

Huvuduppdraget blir att leda församlingens gudstjänstliv med god hjälp av biskop Lars, Jan-Erik Appell m.fl. Vi är glada att kunna fira gudstjänst varje sön- och helgdag. Nattvarden har en given plats i söndagsfirandet. Vi ser det också som angeläget att Du besöker våra avsidestagna med nattvard. Som bonus ser vi gärna att Du leder oss i missionsarbetet.

Vid tillträdet skall Du vara medlem av Missionsprovinsens prästkollegium.

Det är önskvärt att Du bor i närområdet. Möjlighet finns att hyra bostad vid Gratia Dei.

Vidare upplysningar lämnas av kyrkorådets ordförande Robert Johannesson eller nuvarande kyrkoherden Magnus Olsson.

Kristianstad den 30 april 2024

För kyrkorådet
Robert Johannesson, 0766-14 69 91, rojo1947@gmail.com
Magnus Olsson, 0703-71 20 67, magnus.olsson@missionsprovinsen.se

Församlingens hemsida: www.gratiadei.se