S:t Matteus församling söker kyrkoherde

25 oktober, 2023

S:t Matteus församling, som sedan 2018 samlas till gudstjänst i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg, söker kyrkoherde för tjänst motsvarande 50 % av heltid.

Gudstjänstdeltagarna, ett drygt trettiotal medkristna i olika åldrar, bor i Helsingborg och på olika orter i nordvästra Skåne. En viktig del av församlingslivet är konfirmand- och ungdomsverksamhet som sker i samarbete med Missionsprovinsens församlingar i region syd, och också med S:t Johannes församling i Yxenhult (ELBK) med vilken vi har en lokal altar- och predikostolsgemenskap. Utöver att leda och planera församlingens gudstjänster samt undervisa konfirmander och äldre ungdomar, innebär tjänsten också bl.a. följande arbetsuppgifter: att medverka i kyrkorådets arbete och församlingsmöten; att leda bibelstudier i Helsingborg och på andra platser; att ibland leda gudstjänster med andra församlingar/gemenskaper i området; att vara tillgänglig för själavårdande samtal och sjukbesök; att delta i församlingsutflykter och andra församlingsaktiviteter; att delta vid Missionsprovinsens konvent och prästmöten samt vid regionala prästmöten.

Du som söker tjänsten ska vara medlem i Missionsprovinsens prästkollegium och gärna ha flerårig erfarenhet som församlingspräst. Tjänsteställe är hemmet som bör vara beläget i regionen. Har du B-körkort och tillgång till bil så underlättar det arbetet.

Under 2024 kommer troligen kyrkoherdetjänst för S:t Markus församling i Lund (ca 50%) att utlysas. Sökanden kan överväga sitt intresse för en sådan tjänst, inte minst eftersom S:t Markus och S:t Matteus församlingar har ett nära samarbete.

Ansökan, som ska innehålla CV, ska ha inkommit till kyrkorådet via e-post senast 2023-11-20 (se mejladresser nedan). Eventuellt kommer du att kallas att hålla provpredikan. Lön fastställs efter förhandling. I samråd med Missionsprovinsens biskop och konsistorium, beslutar kyrkorådet om tillsättning. Tillträde efter överenskommelse under vårterminen 2024.

För mer information:

Andreas Karlgren (distriktsledare Missionsprovinsen syd)
andreas.karlgren@missionsprovinsen.se

Lars-Olof Davidsson (ledamot i kyrkorådet, kassör): larsolof.davidsson@gmail.com
Cynthia Andersson (ledamot i kyrkorådet): cynthia.sweden@gmail.com