S:t Mikaels församling i Torsby

23 december, 2010

S:t Mikaels församling i Torsby ligger i bostadsområdet Draken. Vårt kapell är beläget just där den s.k. ”lortbäcken” rann en gång i tiden. Bäcken delade samhället i två delar. Den östra delen utgjordes av kyrkan och dess omgivning. Den västra sidan var bebott av bruksfolket och bruket. Vilken annan plats passar bättre för att förkunna Guds förlåtelse och helande i Jesus Kristus än mitt i ”lortbäcken”?

Syndernas förlåtelse meddelas varje söndag och många gånger har personer som levt i smuts tagit emot reningen i Jesu blod. Här firas även högmässa med stor glädje. Mitt i Drakens område, mitt i ”lort” och smuts, renas människor till ett liv i Jesu närhet. Döden och mörkret byts i liv och ljus. Orenhet och synd blir förvandlat till renhet och förlåtelse.
Våren 2003, på en och samma dag, ringde tre av varandra oberoende damer och vädjade om att vi skulle hyra just den lokal vi hyr idag. Nu samlas vi fyra av veckans sju dagar till gudstjänst och diakoni. Lutherstiftelsen är huvudman och vi har tecknat ett avtal med LP-riksorganisation som bedriver beroendevård på kristen grund.
År 2003, samma år som Missionsprovinsen i Sverige bildades, öppnade S:t Mikaels församling sina portar. Församlingen är ansluten till provinsen och har visiterats två gånger. Kyrkoåret innevarande år inleddes med visitation av missionsbiskop Roland Gustafsson.

StMikaelsFrs

S:t Mikaels församling i Torsby

Tre personer har fast anställning för att arbeta med diakoni. Hembesök, transport till och från gudstjänster, hushållsnära tjänster med städning och fönsterputs, radiosändningar och omsorg i största allmänhet. Tre dagar i veckan är kapellet öppet för cafégäster. Regelbundet besöker vi ett serviceboende och vårdinrättningar för att fira gudstjänst. Då ges rikliga tillfällen till att förmedla Guds ord åt både boende och personal.

Bröderna Olsson, personer från familjer som lyssnar till efternamnet Olsson, figurerar i de flesta verksamheter i S:t Mikael. De spelar gitarr, sjunger av hjärtans fröjd, skriver dikter, berättar om förvandling genom Jesus Kristus, serverar kaffe, läser söndagens texter, bakar tårtor, uppmuntrar kyrkfolket och är alltid glada.
Fem dagar i veckan, morgon och kväll, sänder vi ”Vägen genom Bibeln” med Curt Westman. Programmet är till stor välsignelse för vårt område eftersom evangeliet går ut regelbundet i etern. En dam har köpt en extra radio enbart för att lyssna på ”Vägen genom Bibeln”. Frekvensen står alltid inställd och hon behöver endast sätta i kontakten i eluttaget.

KentNylander

Kent Nylander bär fram ännu en god tårta till kaffegemeskapen

Söder om Torsby, drygt tre mil, ligger samhället Sunne. Där finns sedan år 2001 en kristen friskola, Frykmansskolan. Skolan drivs av en kristen skolförening som bygger sin verksamhet på att Bibeln är Guds ord. I styrelsen finns numera Jakob Birgersson som flyttat till Sunne med sin familj i maj 2010. Lärare är bl.a. Lennart Fryxelius, aktiv i S:t Petri församling Karlstad, och Carina Bjuremo, aktiv i S:t Mikaels församling. Frykmanskolan är den enda kristna friskolan i Värmland.
Under året som gått har vänner från Mikaelhjälpen i Torsby hjälpt till med att forma ett diakonalt arbete i Karlstad som går under namnet Petrushjälpen. Sedan november 2010 är Siv och Erik Ekström anställda som föreståndare. Siv och Erik har erfarenhet av att leva som missbrukare men numera framhåller de mest vad Jesus Kristus har gjort med dem. Ett totalt förvandlat liv som verkligen handlar om att gå från mörker till ljus.

Kent Nylander, tidigare missbrukare, numera aktiv i både Torsby och Karlstad, är initiativtagare till det diakonala arbetet i Karlstad. Anette Edqvist, även hon med ett förflutet av droger och

GudrTrofast

”Gud Är Trofast” står det över korset bakom de församlade från S:t Mikaels församling

kriminalitet, utgör den fjärde personen av det viktiga bärarlaget som finns redo i Karlstad.

Kan det verkligen vara möjligt att etablera ett evangelisk-lutherskt arbete mitt i en sekulariserad tid? Mänskligt sett är svaret negativt. Men det finns en som är starkare och mäktigare än allt annat.
Arbetet stöter självklart på hårt motstånd i olika former. Djävulen vet att hans tid är kort och de personer som han har i sitt grepp släpper han ogärna. Det största motståndet har vi stött på från sammanhang som presenterar sig som kristna.
Utanförskapet ligger i själva evangeliet. Budskapet är stötande och kommer aldrig att i sin äkthet accepteras av den stora massan. Men samma budskap är befriande och förvandlande för dem som tar emot det i dess helhet.
Därför fortsätter vi frimodigt i Jesu namn med att predika förlåtelse i Jesus Kristus mitt i ”lort” och smuts. Det är den enda metoden som kan få Draken på fall och som gör honom totalt besegrad. I tron på vår Frälsare Jesus Kristus erbjuds alla att leva ett nytt och förvandlat liv.
Jonny Bjuremo,
präst i Värmland

—– o —–

Den som vill bidra till det nystartade diakonala arbetet i Karlstad, kan sätta in pengar på Petrushjälpens bankgiro nr 628-3956.

Kansliet