Stavnedläggning

8 maj, 2020

– Rapport –

Söndagen den första mars 2020 lade biskop Lars Artman ned sin kräkla i samband med Högmässan på Gratia Dei. Den 22 april 2006 hade han i samma kyrka blivit vigd till biskop och fått mottaga staven tillsammans med de övrig ämbetsattributen – mitran, biskopskorset och ringen.

Lars har varit biträdande biskop under samtliga Missionsprovinsens missionsbiskopar och haft ett särskilt ansvar för församlingarna i Syd. Det var med blandade känslor vi såg staven ligga på altaret vid Högmässans slut. Efter gudstjänsten hade vi samkväm i ”Ljusets hall” på Gratia Dei. Flera framförde sitt TACK till den nyblivne biskop emeritus Lars.

Missionsbiskop Bengt Ådahl kunde å prästkollegiets vägnar överlämna ”emerituskorset”, och han betonade att Lars förblir biskop hela sitt liv, även om han nu avslutat sitt officiella uppdrag som biträdande biskop.

Emeritusbiskopen kommer att fortsätta sina bibelförklaringar i form av ”Lutherska bordssamtal” på Gratia Dei samt leda gudstjänster, vilket vi är glada och tacksamma för. Guds frid och välsignelse över biskop emeritus Lars, hans familj och fortsatta tjänst i Herrens vingård!

Magnus Olsson
Kyrkoherde, S:t Johannes församling, Gratia Dei