Stödföreningen omvandlas

6 november, 2012

Under året har vi informerat löpande vad som kommer i stället för Missionsprovinsens stödförening som läggs ned i och med utgången av 2012. Olika förslag har bearbetats av en arbetsgrupp med representanter för Missionsrådet och Stödföreningens styrelse. Missionsrådets sammanträde den 1 september anslöt sig till arbetsgruppens förslag.

Provinskonventet den 13 oktober 2012 beslöt att uppdra till Missionsrådet att
•   bilda Sankt Sigfrids Trosgemenskap – en riksgemenskap för dem som vill tillhöra Missionsprovinsen men ej har möjlighet att ansluta sig till en existerande koinonia. Likaså beslöts om ändringar i Provinsordningen där Trosgemenskapen får en ställning som en koinonia t.ex. representationen i Provinskonventet är på samma villkor som en koinonia.
•   de som vill stödja verksamheten men inte tillhör Missionsprovinsen får Sändebrevet under ett år i samband med gåvogivandet och vi kallar dem Missionsprovinsens vänner.

Som tidigare beslutats kommer Missionsrådet att under hösten ge ett förnyat uppdrag åt ett insamlingsutskott som därmed slutgiltigt tar över Stödföreningens insamlingsansvar. Det pågår också ett arbete med att se över hur Sändebrevet skall distribueras i framtiden.

I samband med information om förändringsarbetet med Stödföreningen distribuerades i juni en intresseanmälan för dem som önskade kontakt med en koinonia respektive var intresserade av att bli medlemmar i S:t Sigfrids Trosgemenskap. Till idag har drygt 30 personer anmält sitt intresse för medlemskap i Trosgemenskapen. Vid Missionsrådets sammanträde 17 november kommer formerna för bildandet av Trosgemenskapen att behandlas. Därefter kommer troligen en inbjudan till möte där Trosgemenskapens stadgar fastställs och verksamheten diskuteras.

Du som är intresserad men ännu inte anmält Ditt intresse att bli medlem i S:t Sigfrids Trosgemenskap eller i en koinonia är välkommen att kontakta:

Missionsprovinsens kansli
Glöstorpsvägen 49
417 44 Göteborg
Telefon 031 51 42 47
info@missionsprovinsen.se

 

Styrelsen för
Missionsprovinsens stödförening