Stödföreningens pgkonto – 11 36 63–9

6 november, 2012

Missionsprovinsens stödförening kommer att upplösas vid årsskiftet. Årsmötet beslutade så i våras, och vi har informerat om detta vid några tillfällen. Under alla åren har Stödföreningen haft samma plusgirokonto (11 36 63 – 9). Detta konto kommer vid årsskiftet att föras över till Missionsprovinsen, liksom Stödföreningens tillgångar i övrigt. Det innebär alltså att man kan fortsätta använda det kända kontonumret, som brukar finnas på inbetalningsblanketterna.

Stödföreningen är verksam året ut, men sedan kommer Missionsprovinsen helt att ta över uppgifterna som Stödföreningen i någon mån haft ansvar för, t ex informations- och insamlingsarbete.
Så även om Missionsprovinsens stödförening kommer att upplösas som förening, så kommer arbetet att fortsätta och man kan fortsatt ge bidrag till Missionsprovinsens arbete via plusgirokonto nr 11 36 63 – 9.
Om detta ger anledning till frågor, kan Du vända Dig till Missionsprovinsens kansli på telefon 031 – 51 42 47. Beslutet innebär att Missionsprovinsen kommer att ta över det insamlingsansvar, som Stödföreningen haft.

/Kansliet
Glöstorpsvägen 49
417 44 Göteborg
Telefon 031 51 42 47
info@missionsprovinsen.se