Tabor i Kisa – 10-årsjubileum

9 december, 2016

På Tacksägelsedagen den 9 oktober markerade församlingen i Tabor att det var 10 år sedan verksamheten i det gamla missionshuset återupptogs. Rötterna går tillbaka till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM), som länge hade en aktiv förening i Kisa i det sydligaste Östergötland.

Tabor har sedan hösten 2012 varit med­lem i Missionsprovinsen. Då hade Gun­nar Andersson varit pastor för försam­lingen i ett par år, men arbetet började redan 2006, då den lokala missionsför­eningen inom ÖSM ville avyttra Tabor. En liten förening bildades för att kunna återuppta predikoverksamheten, som funnits i fastigheten sedan 1880-talet. 

I början var det tillresande präster och predikanter som var tredje vecka ledde gudstjänsterna i Tabor. Det blev dock allt tydligare att det behövdes en präst på plats med ansvar för församlingens liv. 

Tacksamhet över att det finns en för­samling i Kisa, dit medlemmar kan komma också från Vimmerby, Väster­vik och Linköping, präglade högmässan i Tabor denna dag. Gäster hade kommit från S:t Petri församling i Karlstad och gjorde dagen extra högtidlig. Biskop Roland Gustafsson hade skickat en hälsning som lästes upp, liksom häls­ningar från Bengt Birgersson och Gunnar Andersson, vilka båda fanns med i övergångsskedet för 10 år sedan.

Efter högmässan och festligt kyrkkaffe höll Daniel Brandt, präst i S:t Petri, ett uppbyggligt bibelföredrag om löftet till kung David. Både föredraget och jubi­leumsfirandet blev påminnelser om Guds trofasthet.

Tabors webbplats

Jakob Okkels