Tack till Etiopien

7 juli, 2011

Den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) och Svenska kyrkan har under en längre tid haft korrespondens om samkönade äktenskap.

Den 24 december 2010 skriver EECMY ett brev och uppmanar Svenska kyrkan att ompröva sitt beslut, eftersom sådant samliv är oförenligt med biblisk lära och liv. I brev av den 7 juni 2011 svarar ärkebiskop Anders Wejryd systerkyrkan och hävdar att Svenska kyrkan i sin konkreta kontext håller fast vid och tillämpar Bibelns auktoriet. En omprövning av beslutet om samkönade äktenskap är inte aktuell, hävdar ärkebiskopen.

Missionsprovinsens biskopar har ingående studerat korrespondensen. I brev till EECMY av den 6 juli 2011, med kopia till ärkebiskop Wejryd, framförs Missionsprovinsens tack till EECMY som rakryggat och med omsorg bekänt sig till Bibelns budskap i samlevnadsfrågor och uppmanat Svenska kyrkan till omvändelse. Missionsprovinsen beklagar utvecklingen i Svenska kyrkan och försäkrar EECMY om att det i Sverige finns en inte så oansenlig ”rest” av präster och lekfolk som håller fast vid Guds ord — vill lyda Gud mer än människor. Brevet uppmuntrar till fortsatt kontaktutbyte och förbön.

Läs breven från EECMY respektive Svenska kyrkan: Ärkebiskopen svarar på kritik från etiopisk systerkyrka.

Läs Missionsprovinsens brev här.

Läs missionsbiskopens blogg i ärendet: Utdragen korrespondens.