Tacksägelsedagen

10 oktober, 2016

– Betraktelse –

Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud (Matt. 15:29-31).


Jesus satte sig på berget, och det kom så mycket folk med olika sjukdomar till honom, att evangelisten inte ens kan räkna upp det. Han nämner några kategorier och sen säger han: och många andra. Sådan är vår värld. Det finns så många olika sätt att vara sjuk på, så många avarter som synden har skapat, att det inte ens går att räkna upp.

Synden som kom in i världen och finns i oss alla, artar sig på olika sätt. Det som Guds ord säger oss här är, att Jesus botar det alltsammans. Kommer man till Jesus med sin synd, så botar han den, då blir man hjälpt. Inte så att syndens smitta här i tiden nödvändigtvis tas bort, såsom det skedde på berget, utan syndens skuld blir borttagen från oss och lagd på Jesus. Det ser vi om vi lägger märke till vilken profetia detta uppfyller.

Profeten Jesaja säger till de modfällda: Var frimodiga, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa som en hjort, och den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken (Jes. 35:4-6). Jesaja säger att Gud kommer själv och frälser er. Och vi ser i Tacksägelsedagens evangelium att Jesus är den som gör det. Här blir det tydligt vem Jesus är – han är den som frälser, den som är och ger botemedlet för all synd. Vi ser att folket häpnar, för här visar Jesus sig som den Gud som frälser. Och de prisade Israels Gud.

Det fanns många andra människor i Jerusalem som inte blev botade, många som inte kom till Jesus med sin nöd. De kanske istället gick till fariséerna och de skriftlärda, eller försökte att bota sig själva. Det står inte att Jesus hjälpte dem, och det var inte för att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem (Luk. 13:4); utan Jesus hjälpte dem som kom till honom. Ja, även om de blev burna, och inte var i stånd att komma själva – Jesus botade dem likafullt!

Hur syndigt vårt hjärta än kan vara – kommer vi till Jesus med det, så botar han oss. För alla som har blivit botade, följer tack och pris till Gud för hans godhet. Gemensamt för folket, som stod runt Jesus och som följde med i vad han gjorde, var att de prisade Israels Gud. De erkände att det var Israels Gud som stod bakom det som Jesus här gjorde. Det är Gud som förtjänar tacksägelsen och lovprisningen för de goda gåvorna som här ges till de sjuka.

Till alla er som ännu inte har fått läkedom för era sjukdomar, förlåtelse för era synder: Gå till Jesus, för han är den Gud som frälser. Han är den Gud som du har syndat emot. Han är även den som skall komma igen för att döma levande och döda. Ja, han är den som botar alla som kommer till honom. Tro inte att han stöter bort dig för allt det som hindrar dig från att ha frid med Gud. Det vet han om och det har han redan tagit straffet för. Gud har försonat dig med sig själv och skulden är betald. Jesus har gett löftet: Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut (Joh. 6:37).

Till alla som har blivit botade av den gode Läkaren: Låt oss använda vår lösta tunga till att lovprisa Gud, inte till att förtala, kiva och ljuga. Låt oss använda vår helade kropp till att arbeta för Guds rike och för vår nästa, inte till att förstöra och stjäla; till att bygga upp, inte till att riva ner. Låt oss använda vår nya syn till att läsa Guds ord, till att se på det som är rätt och rent, det som kan vara till gagn för oss själva och vår nästa – inte till att se på det som är ont och nedbrytande, om det är på tv, internet eller var det kan vara. Låt allt vad vi gör vara ett tack och pris till Israels Gud, vår Gud. Han som har sörjt för oss med en så stor kärlek. Låt oss likt David påminna oss själva att lova Herren: Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar … (Ps. 103:1f.). Det är tacksägelse!

Sveinung Eriksen
Sacri Ministerii Candidatus
Göteborg