Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar

28 juni, 2016

– Betraktelse –

Rubriken är hämtad från Pred. 12:1. Vi skall nu i dessa sommardagar rikta våra yttre och inre ögon mot vår Skapare och de tankar som bör infinna sig hos människor tiden mellan Hägg och Syren.

Redan i unga år är det viktigt att barnen på olika sätt får lära sig kristendomens grunder, där Lilla Katekesen med dess innehåll bör återkomma i barnundervisningen. Det uppväxande släktet behöver t ex lära sig att man inte bara säger Gud, utan att Bibelns Gud är en enda Gud bestående av en trefald i Guds väsen, Fader, Son och Ande. Dessa undervisningsmetoder var viktiga förr i tiden.

Ett exempel på det. Två av våra barn gjorde en skolutflykt i våras där de skulle få uppleva en dag med gammaldags skola. Som förberedelse fick eleverna sammansatta utdrag från äldre läroböcker och där fanns bl a ett stycke som löd: Jag är i skolan. Här hör jag talas om Gud, min Skapare, Återlösare och Heliggörare. Vad visar dessa rader? Jo, att om det äldre släktet kunde lära sig att tala om Bibelns Gud på detta sätt, så kan våra unga göra det samma. Vi skall inte tysta ner Guds obegriplighet, utan böja oss för den genom att studera, be och meditera över den innan vi berättar om Guds uppenbarelse i Bibeln.

Mellan Hägg och Syren är den synliga skapelsen och uppenbarelsen extra påtaglig, då vårens förberedelse mynnar ut i en enda obeskrivlig skönhet som vi får följa dag för dag. Paul Gerhardt sätter ord på den glädje och tacksamhet som insveper våra sinnen i dessa dagar. I Sv. Ps. 200:4 står:

När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar
.

Om vi nu inte stannar vid att bara tala om Gud och skapelsens skönhet, utan går ett steg längre och frågar oss, vad vill nu Gud med denna fägring? Jo, han vill få oss till eftertanke och reflektion. Det är han själv som står bakom det vi nu upplever och är en del av. Det är inte slumpens och ett blint och obevekligt ödes verk, utan tvärtom ett Guds skapelseverk som utspelas mitt framför våra ögon. Den gamla människan vill få oss att glömma detta, men när sommaren bryter igenom, då åker än en gång ridån upp för den verklighet som predikar för oss.

Salomos ordspråk säger: En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden (Ords. 10:5). Det finns nu något som är vida större än det som tidigare påtalats, och det är Kristi rättfärdighet som till skillnad från skapelsen är evig Människan, är skapad med ett liv utan slut och sådan hon är av sig själv, är hon inte klädd i de kläder som passar inför Gud. Synden hindrar oss från att bli Guds barn. Kristus dog och uppstod för våra synders skull. Kristus är inte död, utan lever och är Frälsaren som räddar från synd och död. Kristus är Frälsaren och Återlösaren. Han har återlöst dig och vill ikläda dig sin rättfärdighet. På samma sätt som skapelsen kläds i värme, färger, dofter och ljud, så får du lov att omvända dig genom tro på Jesus och iklädas Kristi rättfärdighet. Genom att läsa Guds ord, be och gå till goda gudstjänster, får du låta Gud tala till ditt hjärta om lagen så att du inser dina misslyckanden, och att på det sättet går det inte att komma till Gud, men också om Kristus. Carl Fr. Wislöff skrev: Anden kommer inte till religiöst lagda människor för att hjälpa dem att frälsa sig själva. Anden kommer bara till människor som kommit till korta i allt så att de tar emot nåden i Kristus som syndare, förtappade i sig själva. Du skall inte komma inför Gud med vad du har gjort, utan se på vad Gud gjort för din frälsning genom Jesu död och uppståndelse. Sätt din tro och bekännelse till detta och rätta ditt liv därefter. Blir det fel får du lov att återvända och be om förlåtelse.

Tänk dig en varm sommarkväll där lantbrukaren går med fru och barn utmed den nyslagna åkern, och solens strålar färgar familj, landskap och gårdshusen i en guldgul färg. Om han med ånger och tro, förblir vid sin Frälsare Jesus Kristus, så kommer han inte att bli bländad av det ljus och den helighet som finns i och runt Herren Jesus.

Vid sin återkomst tar Han med sig de människor som tog vara på sin Skapare, på Ordets och Andens maningar – och samlade in under sommaren. Amen.

Tobias Olsson
Präst, Ljungskile