Till minne av Ingvar Hermansson

23 juni, 2022

– senior cleri (äldste präst) både i Göteborgs stift och i Missionsprovinsen –

Prosten Ingvar Hermansson, under många år verksam som missionär i södra Afrika, avled den 7 maj i en ålder av 98 år. Ingvar efterlämnar 5 barn med familjer, 26 barnbarn och 33+ barnbarnsbarn.

Ingvar föddes 1924 i ett småbrukarhem i Horred. Efter folkskola, studier på Hermods och skogsarbete sökte sig Ingvar utanför hembygdens gränser. Därefter utbildade han sig till diakon på Stora Sköndal, Stockholm, där han även lärde känna Tyyne Väänänen från Finland. Året 1953 diakonvigdes Ingvar och de gifte sig. Följande år reste de till södra Afrika, där de kom att bo av och till i nästan 40 år. 

I fem år arbetade Ingvar som farmföreståndare på Mnene missionsstation i Zimbabwe. Många av de kontakter som Ingvar och Tyyne knöt med lokalbefolkning och missionärskollegor kom att vara livet ut. 

Efter fem år i Afrika återvände Ingvar och Tyyne – med fyra små barn. Därefter följde några års hemmavistelse. Ingvar tog en teol. kand.-examen i Uppsala, samtidigt föddes deras femte barn.

Ingvar prästvigdes 1964 i Göteborgs domkyrka, varpå följde 10 år på Mazetese missionsstation i Zimbabwe med ansvar för uppbyggandet av en rad församlingar. Ingvar och Tyyne arbetade som pionjärmissionärer med gudstjänster, barn- och kvinnoarbete, dopklasser. Ingvar byggde också flera kyrkor / kapell och bostäder. 

Efter hemmavistelsen 1975 kunde familjen inte återvända till Zimbabwe p g a befrielsekriget. Under en tid tjänstgjorde Ingvar som komminister i Svenljunga pastorat. 

Nya möjligheter öppnade sig 1978. Då återvände Ingvar och Tyyne till Afrika men nu till Botswanas evangelisk-lutherska kyrka. Där kom de att verka i många år, först i gruvstaden Selebi-Phikwe, där Ingvar valdes till kontraktsprost, sedan i huvudstaden Gaborone, där han blev kyrkans generalsekreterare. De fick otaliga sociala kontakter och hade ett gästfritt hem.

I början på 1990-talet återvände Ingvar och Tyyne till Sverige men de fortsatte högt upp i åren att besöka södra Afrika. 

Fram till 80-årsåldern tjänstgjorde Ingvar i Horred med omnejd, vilket gav honom möjlighet att predika på svenska. Annars har han mest förkunnat på engelska, chikaranga och setswana

Ingvar var engagerad i Missionsprovinsen från dess tillkomst 2003. Han har egenhändigt tillverkat både den biskopsstav som använts av den lutherske biskopen i Botswana och två av de tre biskopsstavar som nyttjats inom Missionsprovinsen. 

Med tiden minskade rörligheten, först för Tyyne och sedan för Ingvar. Tyyne avled i november 2019, Ingvar 7 maj i år, kort efter sin 98-årsdag. De fick 66 år tillsammans.

Ingvar efterlämnar mängder av släktingar och vänner, främst i Sverige, Finland, Botswana och Zimbabwe. Hans familj, inklusive ingifta, närmar sig ett 90-tal personer.

Vi minns Ingvar med glädje och tacksamhet. Vi tackar Gud för en underbar släkting och vän och lyser frid över hans minne. 

Teol dr Rune Imberg
(gift med Ingvars dotter Katrina)